Avoimet verkostot oppimiseen -hankkeen tuotanto netissä

Hanketiedote

Suomen eOppimiskeskus
11.6.2012

Sosiaalisen median opastusta maksutta käyttöön

Suomen eOppimiskeskuksen johtama Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanke on menestyksellisesti tuottanut uusia sosiaalista mediaa hyödyntäviä oppimisen ja toiminnan malleja. Opastuksen ja materiaalit saa maksutta käyttöönsä verkosta. AVO-hankkeella on ollut lisäksi vaikuttavuutta avoimen tuottamisen ja jakamisen monipuolistamisessa ja yhteistyön lisäämisessä koulutusalalla työskentelevien välillä.

Nyt päättyvä AVO-hanke (2008-2012) perustui suurelta osin verkostotyöhön ja vertaistuotantoon. Toiminta on tuottanut avoimia palveluja ja malleja, kuten sosiaalisen median koulutuskonseptin, Mobiilikesäkoulun, AVOn verkkoluentosarjan (noin 40 webinaaria), toiminnallisia ja osallistujia aktivoivia tilaisuuksia konferensseihin sekä sosiaalisen median palveluja ja materiaaleja.

Vaikuttavuus arvioitu yliopistotutkimuksen avulla

AVO:n toimintaa on jatkuvasti arvioitu erimuotoisten kyselyjen, palautteiden ja tutkimuksen avulla. Arvioinnissa saatuja tuloksia on hankkeessa hyödynnetty pitkin matkaa ja tehty muutoksia tavoitteisiin silloin, kun siihen on ilmennyt tarvetta.

AVO onnistui tuomaan organisaatioihin, verkostoihin ja kansalaistoimintaan uusia  arkityöhön istuvia malleja ja välineistöä, mikä ilmenee Tampereen yliopiston tutkimustuloksista. Erityisen hyvin hanke onnistui luomaan vuorovaikutustapoja ja tarjoamaan ratkaisuja toimijoiden välille, vaikka etäisyydet ovat olleet suuria. Haastavaksi tutkimuksen mukaan on koettu toimintakulttuurien muuttaminen, mikä vie aikaa ja vaatii kovasti työtä.

Kokeiluja, tekemällä oppimista ja avointa jakamista

AVO:n periaatteen mukaisesti kukaan ei ole paras yksin, vaan yhdessä tehden saadaan parhaat tulokset aikaan. Hankkeen henkeen onkin kuulunut “positiivisen pöllimisen kulttuuri’”, ts. kaikki julkisella rahoituksella tehdyt tuotokset jaetaan avoimesti muiden käyttöön. Hankkeen osaprojekteissa on kokeiltu erilaisia välineitä ja tuotantotapoja, ja niistä saadut kokemukset on kirjattu ylös ja jaettu. Näin sekä hyviä että huonoja käytäntöjä on saatettu julkisuuteen.

AVO-hankkeessa on ollut mukana 87 yritystä, 255 organisaatiota ja yli 2 500 henkilöä. Näin suuren joukon kesken erityisesti viestintä on vaatinut panostuksia. Hanke on käyttänyt vuorovaikutteisia etätyökaluja ja kokeillut yhteistyöhön soveltuvia valmiita palveluja ja alustoja, joiden soveltuvuudesta on myös raportoitu.

Avoimet verkostot oppimiseen – rahoitus ESR:ltä

AVO-hanke on toteuttuna valtakunnallisessa Manner-Suomen ESR-kehittämisohjelman toimintalinjassa 3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Rahoittajana on toiminut Lapin ELY-keskus.  Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa hankkeessa oli mukana 11 organisaatiota. Osahankkeita ovat toteuttaneet Aalto-yliopisto/Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

AVO:n oppeja ja kokemuksia hyödynnetään Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeessa, joka on alkanut vuoden alussa 2012.  

Lisätietoja:

  • Kehityspäällikkö Tiina Front-Tammivirta, Suomen eOppimiskeskus,
    puhelin 040 560 6345, sähköposti [email protected]
  • Kehityspäällikkö Titi Tamminen, Suomen eOppimiskeskus,
    puhelin 040 869 6306, sähköposti [email protected]

Tutustu tuloksiin: