Yhden megan nettinopeus on heinäkuun alusta yleispalvelu

Teleyritysten uudet yleispalveluvelvoitteet tulevat voimaan heinäkuun alusta. Tämä tarkoittaa, että laajakaistayhteys kuuluu perusviestintäpalveluihin samalla tavalla kuin puhelinpalvelu tai posti. Heinäkuun alusta yleispalveluyrityksiksi nimettyjen teleyritysten on pystyttävä tarjoamaan jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään yhden megan yhteys.

– Kohtuuhintainen laajakaista on tästä lähtien jokaisen suomalaisen perusoikeus ja se tulee huomattavasti parantamaan nykyisiä yhteyksiä. Tämä on mielestäni ilman muuta yksi hallituksen merkittävimmistä aluepoliittisista aikaansaannoksista ja olen siitä ylpeä, viestintäministeri Suvi Lindén sanoo.

Viestintämarkkinalakia muutettiin viime vuonna niin, että yleispalveluun kuuluu myös tarkoituksenmukainen internet-yhteys. Liikenne- ja viestintäministeriö on määritellyt tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudeksi 1 megabittiä sekunnissa. Viestintävirasto on nimennyt Suomen eri alueille 26 teleyritystä yleispalveluyrityksiksi.

Yleispalvelun mukaisen laajakaistaliittymän on oltava hinnaltaan kohtuullinen. Viestintävirasto valvoo laajakaistayleispalvelun saatavuutta ja yleispalveluvelvoitteen toteutumista.

– Toivon, että kansalaiset käyttävät hyväkseen tätä mahdollisuutta ja kääntyvät oman alueensa teleyrityksen puoleen, Lindén sanoo.

Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluyritys nimetään, jos kohtuuhintaista ja laadukasta tarjontaa ei voida muulla tavoin taata. Viestintäviraston internetsivuilta voi tarkistaa, mille paikkakunnille on nimetty laajakaistaliittymän tarjontaan velvollinen yleispalveluyritys.

 

Lisätietoja:

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala 050 344 3400, [email protected]

LVM.fi: Laajakaista www.lvm.fi/internet/laajakaista

LVM.fi: Viestintämarkkinalaki www.lvm.fi/viestinta/lainsaadanto/view/821830