Wikiopas syntyy yhteisvoimin Wikikirjastoon

Wiki on verkkosivusto, jota tyypillisesti tuotetaan yhdessä. Se on tehokas yhteisöllisen kirjoittamisen työkalu. Tunnetuin esimerkki wikeistä lienee Wikipedia-tietosanakirja. Wikien käytöstä kiinnostuneet voivat parhaillaan osallistua verkossa Tampereen yliopiston käynnistämään vertaistuotantoprosessiin, jonka lopputuloksena syntyy uudenlainen wikiopas. Viisautta wikin tekoon -aineisto on tarkoitettu kaikille wikien käytöstä kiinnostuneille. Koska wikit yleistyvät työpaikoilla ja kouluissa, on syntynyt tarve laaja-alaiselle, täydentyvälle ja wikimuotoiselle suomenkieliselle wikioppaalle. Jo alkuvaiheessa on havaittu, että vertaistuotantoprosessissa on oltava koordinoiva taho, jotta tulosta syntyy.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen TRIM-tutkimuskeskuksessa testataan tänä keväänä uudenlaisia sisällöntuotannon menetelmiä. Wikioppaan kokoaminen kuuluu projektiin, joka on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanketta.

Oppaassa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisiin käyttötarkoituksiin wikit soveltuvat? Mikä on olennaista korkealaatuisessa wikiaineistossa, joka kannustaa sisältöjen muokkaamiseen? Millainen aineisto tukee sekä aloittelijoiden että edistyneempien wikienkäyttöä? Tavoitteena on, että oppaan ensimmäinen versio on valmis huhtikuuhun mennessä, jonka jälkeen aineisto jää elämään ja kehittymään Wikikirjastoon.

Aineistoa tuottavaan ydinryhmään on kutsuttu wikien käytöstä kiinnostuneita asiantuntijoita, mutta sisällöntuotantoon ja aineiston jalostamiseen voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Kantavana ajatuksena on, että osallistujat tuottavat perussisältöä niiltä alueilta, joihin heillä itsellään on kiinnostusta ja asiantuntemusta, ja täydentävät muiden tuottamia sisältöjä.

Kyseessä on samalla kokeilu, jossa testataan wikityöskentelyä ja vertaistuotannon toimintatapoja sekä etsitään ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. Niiden pohjalta on mahdollista rakentaa vertaistuotannon toimintamalli, jonka käytäntöjä voidaan soveltaa erilaisissa vertaistuotantotilanteissa.

Tähän mennessä on havaittu, että vertaistuotantoprosessi vaatii koordinoivan tahon, jos prosessi on vahvasti tavoitteellinen. Projektissa on kehitetty erilaisia välineitä ja toimintatapoja työskentelyn ylläpitämiseksi, mm. säännölliset muistutukset, kannustaminen ja yhteiset parin tunnin verkkokokousistunnot, joiden aikana materiaalia tuotetaan samanaikaisesti eri puolella Suomea.

AVO-hankkeen puitteissa TRIMissä on ryhdytty kokoamaan Wikikirjastoon vastaavanlaista opasta myös blogeista. Tällä tuotannolla ei toistaiseksi ole omaa ydinryhmää.

Wikiopas wikikirjastossa (http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon)
Blogiopas wikikirjastossa (http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_käyttöön)

Lisätiedot:
projektitutkija Joanna Muukkonen, [email protected], p. 050 574 9710
projektisuunnittelija Anna Vilhula, [email protected]  p. 040 190 4127

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen (INFIM) tavoitteena on vahvistaa informaatio- ja uusmedia-alojen koulutusta ja tutkimusta Tampereen yliopistossa. Laitoksen tutkimuskeskus TRIM keskittyy tutkimusaloitteiden valmisteluun, rahoituksen hankintaan, projektien koordinointiin ja tiedottamiseen.
TRIM-tutkimuskeskus: http://www.uta.fi/laitokset/infim/tutkimuskeskus