Viestintäpalvelujen käyttäjän kuluttajansuoja paranee

Viestintäpalvelujen käyttäjälle maksettavien korvausten summat nousevat ja sopimusten sisältö täsmentyy. Kuluttajansuojaa koskevat viestintämarkkinalain muutokset tulevat voimaan vuoden 2011 alussa.

Palvelujen viivästys- tai keskeytystilanteissa kuluttajalle maksettavat vakiokorvaus- ja vakiohyvitys nousevat 20 euroon alkavalta viikolta ja enimmäismäärä 160 euroon. Korotuksen syynä on viivästyksen selvittämisestä kuluttajalle aiheutuvien kulujen kohoaminen.

Laajakaistayhteyksiä koskevissa sopimuksissa on jatkossa mainittava aina myös yhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Nykyisin yhteysnopeus on useimmiten määritelty teoreettisena maksiminopeutena.

Kun laajakaistapalvelun ominaisuuksista sovitaan riittävän tarkasti, kuluttaja tietää minkälaisen palvelun toimittamisesta on sovittu ja myös palvelussa olevan virheen osoittaminen helpottuu.

Teleyrityksille tulee uusi velvoite ilmoittaa suoraan palvelun käyttäjälle merkittävistä häiriöistä tai vioista viestintäverkossa tai viestintäpalvelussa.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, p. (09) 160 28608 tai 040 772 7643

Lähde: www.lvm.fi