Vidico-hankkeen ensimmäiset pilotit käynnissä

Syksyllä 2009 käynnistynyt VIDICO-hanke etenee neljällä osa-alueellaan suunnitelmien mukaan. Jokaisessa neljässä osahankkeessa ensimmäiset pilotit ovat käynnistyneet ja tuloksia alkaa olla nähtävissä. VIDICOn (Visible Digital Competence) avulla osaaminen tehdään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä eteläisessä Suomessa.

Hämeenlinnassa pilotoidaan sähköisiä palveluja

Julkisen palvelun prosessi ja kypsyysmalli –osahankkeessa sähköistetään yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa palveluprosesseja. Syksyn ja talven aikana kartoitettiin kaupungin eri toimialojen palveluprosessien sähköistämistarpeita. ”Nyt keväällä käynnistyivät ensimmäiset pilotit, joista etsitään ratkaisuja mm. kunnan terveyspalvelujen löytymiseen ja sähköiseen asiakaspalveluun”, kertoo projektia vetävä Piia Liikka.

”Hiljainen tieto näkyväksi –osahankkeessa toteutetaan mobiiliteknologiaan pohjautuvaa hiljaisen tiedon ja osaamisen dokumentointitapoja pk-yrityksille. Yritysten pilotit käsittelevät esimerkiksi älytekstiviestejä ja yrityswikejä. Ensimmäinen pilotti on saatu tehdyksi ja kiinnostuneita pk-yrityksiä seuraaviin pilotteihin haetaan. Piloteista haetaan kokemuksia pk-yritysten yhteiseen, kokemuksiin pohjautuvaan valmennusohjelmaan”, kuvailee pilottien merkitystä projektipäällikkö Virpi Messman.

Second Life tutuksi Porvoossa ja Luovan tulevaisuustilan kokemuksia Helsingistä

Digital Campus –osahankkeessa edistetään luovuutta, oppimista ja innovatiivisuutta digitaalisen palvelukonseptin avulla tulevassa Porvoo Campuksessa. Yhteisissä digitaalisissa tiloissa yritykset ja oppilaitokset toimivat yhdessä. ”Keväällä ja kesällä Digital Campuksen sisältöä työstää kuusi toimintaryhmää, jotka ovat informaatio, toiminnan ohjaus, oppimisprosessi, tietopankki, kalenteri ja tila/paikka. Kesäkuun loppuun asti jatkuvissa Second Life –coachauksissa valmennetaan opettajia coachaamaan opiskelijoita Second Lifessa”, summaa projektipäällikkö Kitte Marttinen.

Luova TulevaisuusTila –osahankkeessa (CreaFore) tutkitaan ja testataan luovan tulevaisuustilan konseptia ja toteutetaan pilotit sosiaalisen median ja osaamisen digitalisoinnin työkalujen avulla. Ensimmäisten pilottien analysointien tulokset ovat käytettävissä kesän alussa. ”Lasipalatsin kirjaston luova tulevaisuustila oli tutustumista varten toteutettuna pari kuukautta loppuvuonna 2009. Paraikaa analysoidaan käyttäjäpalautteita, jotta päästään syksyllä toteuttamaan seuraavia pilotteja”, kertoo projektia johtava Sirkka Heinonen. Luovat tilat laajenevat syksyllä Hämeenlinnaan.

Innostuneiden kumppaneiden kanssa onnistuu

”Ylimaakunnallisessa hankkeessa teemme töitä yhdessä eri puolilla Suomea. Osahankkeet etenevät hyvin omien suunnitelmiensa mukaan, ja kunnianhimoinen aikataulukin on kohta kiritty”, kuvaa hankkeen etenemistä projektikoordinaattori Hanna Willner. ”Laajassa hankkeessa tulee jatkossa huolehtia yhteisen sanoman kirkastamisesta ja hyvän yhteishengen ylläpidosta”.

”Alun positiivisia asioita on ehdottomasti ollut innostuneiden kumppanien saaminen mukaan. Hankkeet ovat jo nyt saaneet huomiota, esimerkiksi Luova TulevaisuusTila Lasipalatsissa on kiinnostanut niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hankkeen luonteeseen kuuluu aktiivinen benchmarkkaus eri puolille maailmaa. Kiinnostavimpia käytäntöjä on haettu Euroopasta, Aasiasta ja Amerikasta”, jatkaa Willner.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Hanna Willner

puh. 040 860 1423, sähköposti [email protected]