Valtioneuvosto päätti Suomen koulutusvientistrategiasta

Valtioneuvosto teki torstaina yleisistunnossaan periaatepäätöksen koulutusvientiä koskevista strategisista linjauksista. Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.

Yhteistoiminnan tehostamiseksi alalle rakennetaan yritysklusteri. Yksityisen ja julkisen sektorin tehokkaalle yhteistyölle luodaan toimivat rakenteet. Hallinnonalojen yhteisin toimin edistetään mm. kotimaisen osto-osaamisen kehittämistä, koulutusosaamista osana muiden alojen vientiä, yhteistyön rakentamista ja yhteistarjoomien luomista, markkinatuntemuksen lisäämistä ja markkinoinnin kehittämistä, tuotteistamisen edistämistä, laadunvalvonnan kehittämistä, koulutusalan vientiklusterin rakentamista sekä korkeakoulujen aktivoimista vientitoimijoiksi.

Koulutusvientistrategialla ei puututa suomalaisten opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuuteen.

Koulutusviennin strategiset linjaukset toteutetaan opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja niiden alaisten toimijoiden yhteistyönä. Klusterin ohjausryhmän nimittää työ- ja elinkeinoministeriö. Siihen osallistuvat opetusministeriö ja ulkoasiainministeriö.

– – –

Lisätietoja: kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, puh. 09 160 77388

Lähde: www.minedu.fi