Uudistunut Yritys-Suomi-verkkopalvelu kokoaa yrityspalvelut yhteen osoitteeseen

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Tiedote 129/2011
31.5.2011

 

Yritys-Suomi-portaali on kokonaan uudistunut. Julkisten yrityspalveluorganisaatioiden palvelut löytyvät kattavasti osoitteesta www.yrityssuomi.fi. Portaali tarjoaa runsaasti tietoa yritystoiminnan eri tilanteisiin ja se on kanava jatkuvasti laajenevaan sähköiseen viranomaisasiointiin.

Sisältöä on ryhmitelty paremmin yrityksen eri kehitysvaiheisiin sopivaksi ja helpommin löydettäväksi. Uudistuksen myötä tietoa etsivän on helpompi hahmottaa yrityspalveluiden kokonaisuus ja tunnistaa itselleen sopivat palvelut.

Portaali kehittyy jatkossakin

Vaikka portaaliuudistus on nyt valtakunnallisen sisällön osalta valmis, seuraavat kehitysaskeleet on jo suunniteltu. Seudullisille yrityspalveluorganisaatioille tarjotaan mahdollisuus tuoda omat tietonsa portaaliin. Tällöin asiakkaan ulottuvilla ovat juuri hänen paikkakunnallaan tarjolla olevat yrityspalvelut, toimintaohjeet sekä kontaktitiedot.

Tulevaisuudessa yrityssuomi.fi on myös yritysten asiointiportaali. Valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta (SADe) rahoitettavat yrityksen perustajan ja työnantajan asiointipalvelut tullaan liittämään osaksi Yritys-Suomi-portaalia. Portaaliin muodostuu yrityksen sähköinen työpöytä, jossa voi hoitaa muun muassa ilmoitus-, lupa- ja hakemusasioita. Tavoitteena on, että kaikki yritysten keskeiset asiointipalvelut voi hoitaa sähköisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Lisäksi kansainvälistyville yrityksille rakennetaan oma palvelukokonaisuutensa.

Käyttäjät mukana kehityksessä

Portaali avattiin yleisölle tutustumisversiona entisen rinnalle jo maaliskuun alussa. Näin haluttiin antaa asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Sisällöstä, rakenteesta ja käyttökelpoisuudesta saatua palautetta hyödynnettiin portaalin viimeistelyssä. Osin keskeneräisen sivuston avaaminen ei ollut julkishallinnossa aivan tavanomainen ratkaisu. Se osoittautui kuitenkin onnistuneeksi, ja käyttäjien kokemusten keräämiseen ja huomioon ottamiseen tullaan myös jatkossa paneutumaan huolellisesti.

Yritys-Suomi yhdistää keskeiset yrityspalveluita tarjoavat julkiset toimijat

Yritys-Suomi-yhteistyössä ovat mukana kaikki keskeiset julkiset yrityspalveluorganisaatiot. Palvelua ohjaa ja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö ja mukana ovat ELY-keskukset, Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, seudulliset Yritys-Suomi-palvelutoimijat, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, TE-toimistot, Tulli, Verohallinto sekä useat muut toimijat.

Lisätiedot:

Sirpa Alitalo
teollisuusneuvos
TEM
puh. 010 606 3680

Jaana Lappi
neuvotteleva virkamies
TEM
puh. 010 606 2658
 
Jarmo Kovero
erityisasiantuntija
Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö
puh. 040 720 3931
 

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=102984