Työryhmä: Korkeakoulujen opiskelijavalintojen pullonkaulat poistettava

Opetusministeriön työryhmä ehdottaa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista. Uudistuksella nopeutetaan  nuorten siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Työryhmä ehdottaa, että opiskelijat valitaan pääosin  ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien asemaa parannetaan luomalla erillisvalinta niille, joilla jo on opiskeluoikeus korkeakoulussa. Esitys luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle torstaina.

Ehdotus mahdollistaa  käytettävissä olevien opiskelijapaikkojen tehokkaan käytön, kun korkeakoulujen sisäinen liikkuvuus saadaan pois ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville tarkoitetusta yhteishausta.

Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa. Nykyiset erilliset järjestelmät yhdistetään ja uusi järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2013 valinnoissa.

Valintaperusteiden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan – korkeakoulut ilmoittavat vaadittavat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanat  ja tarvittaessa eri aineista saadut pistemäärät, joilla hakija tulee valituksi ilman pääsykoetta.

Ehdotuksiin kuuluu myös, että haku korkeakouluihin tapahtuisi laajempiin kokonaisuuksiin kuten tiedekuntiin tai koulutusaloille, ei suoraan oppiaineeseen kuten nykyisin.  Tämä helpottaa korkeakoulujen opintotarjonnan ymmärtämistä. Työryhmä korostaa  tavoitteellisen opinto-ohjauksen tärkeyttä – lukiosta ei lähdettäisi ilman jatko-opintosuunnitelmaa. Sen laatiminen on opiskelijan ja koulun yhteinen tehtävä.

Työryhmä korostaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien toteuttamista. Korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen voi jatkossakin  hakeutua eri elämänvaiheissa ja erilaisilla koulutustaustoilla.

Työryhmä ehdottaa korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen sitomista nykyistä vahvemmin toiminnan laadukkuuteen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.  Tämä ohjaa korkeakouluja ja ammatillista koulutusta antavat järjestämään opintoprosessit siten, että opiskelijoiden on mahdollista valmistua tavoiteajassa.

Työryhmän ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, jonka toteuttaminen nopeuttaisi korkeakoulututkinnon suorittaneiden siirtymistä työmarkkinoille vähintään vuotta nuorempina kuin nykyisin. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähentyisi ja koko koulutusjärjestelmä toimisi tehokkaammin.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, johtaja Anita Lehikoinen, puh. (09) 160 77353

opetusneuvos Maarit Palonen, puh. (09) 160 77236

opetusneuvos Birgitta Vuorinen, puh. (09) 160 77255

 

Lähde: www.minedu.fi