Logo: Osuvat taidot

Tunnistetaan digiosaaminen osaamismerkein

SeOppi 1/2021
Teksti: Merja Sjöblom, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry


Osuvat taidot -osaamismerkistö tarjoaa valtakunnallisesti yhteneväisen tavan varmistaa digiosaamista. Laajan verkoston yhteistyönä toteutettua merkistöä on kehitetty ja pilotoitu kahden ja puolen vuoden ajan. Hankkeen päättyessä merkistö jää TIEKEn hallintaan, ja merkkejä voivat myöntää kaikki digiosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kiinnostuneet organisaatiot.

Osuvat taidot -osaamismerkistö on digiosaamisen tunnistamisen malli, joka sisältää osaamiskuvaukset ja -kriteerit, merkkihakemukset ja arviointiohjeet. Merkistö on helppo ottaa käyttöön, ja sen avulla missä tahansa osoitettu digiosaaminen on tunnistettu yhdenmukaisesti.

Kymmenen osaamismerkkiä ja viisi tasoa

Osuvat taidot -osaamismerkistö koostuu viidestä osaamistasosta, jotka sisältävät yhteensä kymmenen osaamismerkkiä.

Osaamismerkkien osaamistavoitteet on kuvattu TIEKEn verkkosivuilla.

Osaamismerkkien viisi tasoa: Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä, Ongelmanratkaisija.

Perusosaajan tasomerkin saa, kun kaikki kuusi perusosaajan merkkiä on suoritettu hyväksytysti. Seuraavilla tasoilla tasomerkin saa, kun ko. tason osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin saajalle on myönnetty edellisen tason tasomerkki.

Kouluttajakoulutus tukee merkistön käyttöönottoa ja arviointia

Kouluttajakoulutuksessa perehdytään Osuvat taidot -merkkien lisäksi osaamismerkistöihin yleisesti. Verkkokoulutuksen kolme osaa ovat digitaaliset osaamismerkit, osaamismerkkiohjelmistot (OBF ja OBP) sekä Osuvat taidot -merkkien arviointi.

Koulutuksen jokaisen osan osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Kaikki osat hyväksytysti suorittanut saa Kouluttaja-metamerkin, joka oikeuttaa toimimaan Osuvat taidot -osaamismerkkien arvioijana.

Merkin suorittajan osaamisportfolio Open Badge Passportissa

Osaamismerkkien suorittajalle myönnetään digitaaliset osaamismerkit. Ne kerätään pilvipalveluna ja mobiilisovelluksena toimivaan, maksuttomaan Open Badge Passporttiin. Jokaisesta merkistä näkee selkeästi osaamisen kuvauksen ja osaamiskriteerit. Merkkejä voi jakaa eteenpäin, esim. linkkeinä CV:hen tai sertifikaatteina LinkedIniin.

Näin organisaatio pääsee myöntämään Osuvat taidot -osaamismerkkejä

Näin organisaatio pääsee myöntämään Osuvat taidot -osaamismerkkejä: Kouluttajakoulutuksen suorittaminen, Open Badge Factory Pro -lisenssin hankkiminen, Verkostoituminen TIEKEn kanssa OBF:ssä, TIEKEn jakaman merkistön vastaanottaminen, Prosessin viimeistely organisaation OBF-tilillä, Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat taidot -merkkejä.

Linkkeinä jaetut osaamismerkit ja niiden merkkihakemukset säästävät merkkejä myöntävän organisaation resursseja ja takaavat merkistön valtakunnallisen yhteneväisyyden. Kaikki muutokset ja päivitykset osaamismerkistöön tapahtuvat keskitetysti TIEKEn toimesta ja ne päivittyvät merkkejä myöntäville tahoille automaattisesti.

Osuvat taidot -hanke

tieke.fi/osuvat-taidot

Kumppanit: Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Hankeverkostoon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luksia, Omnia, Opintokeskus Sivis, Sedu, Suomen eOppimiskeskus ja TIEKE.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Ajankohta: 1.8.2019–31.12.2021

Lisätiedot: Merja Sjöblom, [email protected]

Viitekehykset osaamismerkistön taustalla:

Logo: Osuvat taidot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Euroopan sosiaalirahaston EU-lippulogo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo