Tekesin oppimisratkaisut ohjelman ensimmäiset arvoverkkohankkeet käynnistyneet

Oppimisratkaisut ohjelmassa käynnistetyt arvoverkkohankkeet ovat Suomen Verkko-opisto, Ilmailualan opetuskokonaisuus, Systeemiset oppimisratkaisut ja Aktiiviset oppimistilat.

Arvoverkkohankkeissa yritykset kehittävät tutkimusryhmien kanssa uusia oppimiseen liittyviä ratkaisuja, joita pilotoidaan käytännössä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Nyt käynnistyneitä arvoverkkohankkeita on toteuttamassa lähes neljäkymmentä yritystä ja yhdeksän tutkimusorganisaatiota. Lisäksi mukana on kouluja ja oppilaitoksia.

Tekes on päättänyt rahoittaa käynnistyneitä Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeita yli viidellä miljoonaa eurolla. Tekes on myöntänyt rahoitusta mukana oleville yrityksille ja pilotointiympäristöille yhteensä 2,67 miljoonaa euroa ja yhdeksälle tutkimusorganisaatioille yhteensä 2,45 miljoonaa euroa. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista yrityksistä suurin osa on pieniä yrityksiä.

Suomen Verkko-opisto hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää Suomeen verkko-opisto, joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Ilmailualan opetuskokonaisuus -arvoverkkohankkeen keskeisenä sisältönä on täysin uusi asiakaslentoyhtiölle tarjottava kokonaiskoulutus-palvelu.

Systeemiset oppimisratkaisut -hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää osaamista ja taitoja käyttäjälähtöisillä ja innostavilla oppimisratkaisuilla. Aktiiviset oppimistilat -hanke kehittää moniaistista ja yhteisöllistä vuorovaikutusteknologiaa oppimiseen ja opetukseen tarve- ja käyttäjälähtöisesti.

Yksikön johtaja Eero Silvennoinen kertoo, että myönteistä esityksen mukaista päätöstä lähiaikoina odottaa vielä Finnable arvoverkkohanke, jonka keskeinen päämäärä on tuottaa uusia menetelmiä tiedon ja kokemuksien jakamiseen ja edistää 21. vuosituhannen taitoja, joissa korostuu luovuus ja ongelmanratkaisutaidot.

”On hienoa, että yhteistyö ohjelmassa on nyt saatu käyntiin. Jatkossa ohjelmaan halutaan edelleen erityisesti kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia omaavia arvoverkkohankkeita. Yritykset voivat liittyä myös jo käynnistyneisiin arvoverkkohankkeisiin sopimalla yhteistyöstä toteuttajien kanssa”, kertoo ohjelman päällikkö Pekka Ollikainen.

Käynnistyneitä hankkeita ja ohjelman toimintaa jatkossa esitellään vuosiseminaarissa 11.1.2012. Vuoden 2012 rahoitushakemusten määräaika on 19.3.2012 mennessä ja rahoituspäätökset tehdään ennen kesälomia.

Oppimisratkaisut-ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisesti tärkeitä oppimisratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Anna-Maija Ikonen 9.12.2011

Alkuperäinen tiedote Tekesin sivuilla