Aivot pienenä piirroshahmona suurennuslasi kädessään

Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana

SeOppi 1/2020
Teksti ja kuvat: Aivot – Yhdessä käyttöön -hanke


Aivot yhdessä käyttöön -logo

Aivot – Yhdessä käyttöön on Tampereen seutukunnan innovatiivinen ja uudenlainen hanke, jossa opetuksen järjestäjä tuottaa itse oppimateriaalia. Hankkeessa lähdettiin selvittämään, miten kokonaisen oppiaineen digitalisoiminen ja oman oppimateriaalin tuottaminen onnistuvat.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Kangasala, Vesilahti ja Orivesi lähtivät syksyllä 2018 yhdessä toteuttamaan digitaalista oppimateriaalia ympäristöoppiin. Ympäristöoppi valikoitui oppiaineeksi, sillä digitaalisuuden ja visuaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen nähtiin siinä erinomaisia mahdollisuuksia.

Aivot pienenä piirroshahmona sateenvarjon kera

Oppimateriaalia rakennettiin seudullisen opetussuunnitelman ja sen arviointikriteerien pohjalta. Hanke tähtää opetussuunnitelman mukaisen oppimateriaalin tuottamiseen, joka tukee niin oppimisen kuin opettamisen kehittämistä. Lisäksi oman materiaalin odotetaan tuovan kustannussäästöjä tulevaisuudessa. Alusta asti oli selvää, että oppimateriaali toteutetaan seudun omien opettajien voimin, ja että tuotettu oppimateriaali on avointa (CC NC-BY-SA 4.0), ei-kaupallista ja muokattavaa. Materiaali on siis muidenkin opetuksen järjestäjien saatavilla.

Oppimateriaalin suunnittelussa haluttiin panostaa siihen, että oppimateriaali on laadukasta ja helppokäyttöistä. Loikka perinteisestä oppikirjasta digitaaliseen voi olla suuri. Tämän takia oppimateriaalin tekemisessä haluttiin huomioida mahdollisimman laajasti erilaiset oppimis- ja opettamistyylit. Digitaalisuus loi tähän oivat mahdollisuudet. Yhteinen digitaalinen oppimateriaali mahdollistaa myös TVT-taitojen tasa-arvoisemman opetuksen seudun kaikille oppilaille, kun taitoja harjoitellaan ympäristöopin rinnalla. Ympäristöoppia ei kuitenkaan voi luonteensa vuoksi opiskella pelkästään sähköisillä laitteilla. Tämän vuoksi materiaaliin haluttiin tuoda runsaasti yhdessä tekemistä, ulkona toimimista ja työskentelyä ilman laitteita.

Piirroskuva hehkulampusta

Uusi toimintatapa tuottaa oppimateriaalia on koettu toimivaksi, ja materiaali on saanut palautetta laadukkuudestaan. Me Tampereen seudulla haluamme kannustaa opetuksen järjestäjiä ympäri maan kokeilemaan rohkeasti tätä toimintamallia – niin isoissa kuin pienissäkin oppimateriaaliprojekteissa. Osaamista, innokkuutta ja halua tämän kaltaiseen toimintaan on varmasti muuallakin, ja malli mahdollistaa osaamisen jakamisen ja oppimateriaalin kehittämisen juuri opetuksen järjestäjän ja opettajan omiin tarpeisiin. Avoimuus ja muokattavuus lisäävät materiaalin käytettävyyttä ja joustavuutta.

Tällä hetkellä valmiina on 4. luokan digikirja ja sen lisämateriaalit. Ensi lukuvuoden alussa Aivot otetaan käyttöön myös 3. ja 5. luokilla. Materiaali kokonaisuutena on valmis lukuvuoden 2021 alussa, kun myös 6. luokan materiaali valmistuu.

Tällä hetkellä valmiin materiaalin julkiseen versioon pääset tutustumaan osoitteessa aivotkayttoon.fi.

Lisätiedot ja tiedustelut

[email protected]

Logo, jossa teksti OSAKE