Rockwaysta soittotaitoa verkossa – Vuoden paras e-oppimisratkaisu

eEemeli 2010-kilpailun tulokset julkistettu

Suomen eOppimiskeskuksen järjestämän eEemeli 2010-laatukilpailun voittaja julkistettiin Hämeenlinnassa ITK’10 – konferenssin yhteydessä järjestetyssä eEemeli-gaalaillassa keskiviikkona 21.4.2010. Yhdeksättä kertaa järjestetyn kilpailun teemana oli ”Paras Ratkaisu”. Vuoden parhaaksi e-oppimisratkaisuksi valittiin Rockway Oy:n internet musiikkikoulu Rockway. Voittaja palkittiin rahapalkinnolla sekä eEemeli-patsaalla. Kunniamaininnalla kilpailussa palkittiin Dicole Oy:n Shareflect, Kustannusosakeyhtiö Otavan Oppivat Otukset 2- Euroopan kartta sekä Promentor Solutions Oy:n Johdatus venäjään.

Tämän vuoden eEemeli-raadin puheenjohtaja Kaisa Kautto-Koivula korostaa virtuaalisen oppimisen olevan yksi tulevaisuuden menestymisen avaintekijöistä niin työelämässä kuin julkisessa koulutuksessakin. ”Suomi on ollut kansainvälisesti arvostettu tiennäyttäjä ICT-teknologiassa ja saanut laajaa tunnustusta mm. PISA-tutkimusten myötä koulutuksen laadustaan. Näiden kahden osaamissektorin yhdistäminen voisi avata Suomelle aivan uuden mahdollisuuksien ikkunan niin taloudessa kuin yhteiskunnassakin kunhan toimitaan ripeästi, ettei mahdollisuus karkaa muualle”, visioi Kautto-Koivula.

Rockway Oy:n Rockway on eEemeli 2010 -kilpailun voittaja

Rockway Internet-musiikkikoulu on vuonna 2007 perustettu SMIL-tekniikkaan perustuva oppimisympäristö. Tällä hetkellä palvelussa on 1043 eri oppituntia hyödyntäen 39 opettajan tietotaitoja. Jokaisen oppituntiin kuuluu video-oppitunti, tulostettava oppituntimateriaali, sekä laajenevassa määrin yhteenkuuluvat kurssit ja treenitaustanauhat. Jokaisen oppitunnin yhteydessä on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella oppitunnin sisällöstä.

Arviointiraadin kommentit: Rockway.fi on laadukas ja yhteisöllinen sosiaalisen median ratkaisu, joka motivoi vaikean taidon oppimiseen. Tuotteen laaja, monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä materiaali soveltuu eritasoisille soittajille. Tuhansien käyttäjien verkosto on luonut pohjan myös taloudellisesti kannattavalle verkkopalvelulle.

Kunniamaininnat

Dicole Oy: Shareflect

Shareflect on reaaliaikainen työ- ja oppimisympäristö, joka on suunniteltu liikkuvan työn ongelmanratkaisun haasteisiin. Palvelu toimii mobiili- ja selainympäristössä. Shareflect hyödyntää uusimpia innovaatiota sosiaalisen median, reaaliaikaisen webin, paikkatiedon, selain- ja mobiilikäyttöliittymien alueilta. Shareflectin lähtökohtana on kommunikaatioparadigman muutos, jossa organisaatio siirtyy lineaarisesta sekventiaalisesta viestinvälityksestä tehokkaampaan kontekstipohjaiseen viestintään.

Arviointiraadin kommentit: Shareflect on lupaava konsepti, joka tarjoaa täysin uudentyyppisen työssäoppimisen mallin. Tuotekonsepti käyttää innovatiivisesti hyväksi sosiaalisen median ja teknologian mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen sekä haastaa perinteiset työtavat ja mahdollistaa tuottavuuden nousun.

 

Kustannusosakeyhtiö Otava: Oppivat Otukset 2 – Euroopan kartta

Oppivat Otukset 2 – Euroopan kartta on tarkoitettu 10–13 -vuotiaille pelaajille. Pelissä oppilas saa valmennettavakseen virtuaalisen lemmikin, linnun, joka haluaa oppia Euroopan kartan. Linnun oppiminen on toteutettu induktiivisen käsitteenoppimisen teorioiden mukaisesti: Yksittäisistä havainnoista muodostuu kokonaisuuksia havaintojen välisten riippuvuussuhteiden perusteella. Pelin tavoitteena on kannustaa oppilasta ottamaan selvää asioista, keskustelemaan niistä ystäviensä kanssa, todentamaan (tekemään näkyväksi) osaamisensa.

Arviointiraadin kommentit: Oppivat Otukset 2 – Euroopan kartta on innostava tuote, joka kannustaa opettamalla oppimiseen, keskusteluun ja oppijoiden keskinäiseen kisailuun. Motivoi käyttäjäryhmäänsä eri tavoin. Tuotteen tekoaäly perustuu laajaan tutkimukseen.

 

Promentor Solutions Oy: Johdatus venäjään

Johdatus venäjään on uusi kielikurssi Promentor Web – alustalla ja se on käytettävissä yleisimmillä Internet-selaimilla. Materiaali perehdyttää kyrillisiin aakkosiin ja jokapäiväisiin fraaseihin sekä avaa näkymän venäläiseen kulttuuriin. Kielistudion avulla oppii ääntämään venäjää juuri oikealla tavalla. Kurssi sisältää runsaasti syntyperäisten lausumia esimerkkejä. Johdatus venäjään on suunniteltu venäjän opintojaan aloittaville suomalaisille. Kurssi soveltuu hyvin oppimateriaaliksi oppilaitoksiin tai venäjää työssään tarvitseville sekä Venäjällä matkaileville. Kurssimateriaalia voi käyttää opettajan ohjaamana tai itsenäiseen kielenopiskeluun.

Arviointiraadin kommentit: Johdatus venäjään on aidosti vuorovaikutteinen sovellus, joka aikaansaa onnistumisen elämyksiä. Ajaton materiaali, oivaltava kuvitus ja hyvä ohjeistus ovat tuotteen vahvuuksia.

Arviointiraati

Kilpailun arviointiraati muodostui yritysten ja julkisen sektorin e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijoista. Arviointiraadin puheenjohtajana toimi Kaisa Kautto-Koivula. Raati arvioi töiden pedagogista ja teknistä käytettävyyttä, kaupallista hyödynnettävyyttä, skaalautuvuutta eri oppijoille, vuorovaikutteisuutta, elämyksellisyyttä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja käyttöikää. Erityisesti painotettiin tuotteiden innovatiivisuutta.

Arviointiraadin jäsenet

Arviointiraadin puheenjohtaja: Kaisa Kautto-Koivula, toimitusjohtaja, Mind Gardenia Oy

Ville Availa, toimitusjohtaja, Ambientia Group Oyj

Tove Fagerström, eLearning consultant, Nordea Oyj

Andreas Forsberg,  Head of Devices Learning Solutions Nokia Oyj

Marianna Nieminen, ohjelmajohtaja, Microsoft Oy

Hanna Nordlund, ohjelmapäällikkö, Teknologiakeskus Innopark Oy

Riku Moisio, Hämeenlinnan kaupunki, tietohallintojohtaja

Jorma Saarinen, tutkijayliopettaja, Hämeen Ammattikorkeakoulu

Robert Serén, toiminnanjohtaja, Tietotekniikan liitto ry

Tarmo Toikkanen, tutkija, Aalto yliopiston Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio

Leena Vainio, puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Hämeen Ammattikorkeakoulu

Jarmo Viteli, johtaja, Tampereen yliopisto INFIM/Hämeen kesäyliopisto

Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyökumppaneina kilpailun toteutuksessa ovat:

Teknologiateollisuus ry, Nordea, HAMK, Microsoft, Tietotekniikan Liitto ry, Nokia Oyj,Hämeenlinnan kaupunki, Teknologiakeskus Innopark Oy ja Hämeen DIGIBUSINESS-klusteriohjelma.

 

Lisätietoja eEemeli-kilpailusta:

Suomen eOppimiskeskus ry

http://www.eoppimiskeskus.fi

Titi Tamminen

[email protected]

gsm 040 869 6306