Osaajia kannustetaan kehittämään innovaatioista yritystoimintaa

– Suomen osuus maailman tutkimuksesta ja kehityksestä on vain yksi prosentti, mutta meiltä löytyy paljon korkeatasoista osaamista. Sen muokkaaminen konkreettiseksi liiketoiminnaksi edellyttää uudenlaisia, kenttätasolla rivakasti ja ennakkoluulottomasti toimivia mekanismeja, totesi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Petri Peltonen 16.3.2010 Helsingissä Protomo-hankkeen seminaarissa.

Hallitus toteuttaa kokeilevaa innovaatiopolitiikkaa työ- ja elinkeinoministeriön osaamiskeskusohjelman (OSKE) kautta. OSKE on alueellisen innovoinnin työväline. Se operoi alueellisten osaamiskeskusten ja -klustereiden kautta. OSKEn tukee yrittäjien ja osaajien verkottumista kilpailukykyisen liiketoiminnan synnyttämiseksi, alueellisten vahvuuksien hyödyntämiseksi ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

– Tarvitsemme nyt rohkeita avauksia. Tarvitaan työpaikkoja, uusia yrityksiä, elpymistä ja kasvua. Suomessa on onneksi huippuosaamista, erinomaisia liike- ja tuoteideoita sekä ihmisiä, jotka haluavat tehdä ja onnistua. Protomo-hanke vastaa hyvin näihin tämän hetken keskeisiin haasteisiin, painotti Peltonen.

– Protomo-hanke on yhteisöllinen ja ketterä verkosto ilman jäykkää hallintoa. Siinä syntyy aivan uusia osaamisen yhdistelmiä, koska rohjetaan liikkua yli totuttujen rajojen ja uudistaa perinteisiä innovointitapoja. Protomo on jo vuoden ajan tarjonnut menestyksellä innovaatio- ja yrittäjätoiminnalle maksuttomat puitteet, yhteisön tuen ja asiantuntijoiden sparrausta, kertoo Protomoa koordinoivan Hermia Oy:n toimialajohtaja Petri Räsänen.

Räsäsen mukaan hanke saatiin liikkeelle, kun OSKEn verkostojen kautta löydettiin elintärkeät, toiminnasta kiinnostuneet avainhenkilöt. Protomo-toiminta Jyväskylässä, Tampereella ja Salossa on jo tuottanut kymmeniä innovatiivisia ja kaupallisesti lupaavia ratkaisuja. Toiminta on laajenemassa Ouluun, pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa jopa parin tuhannen ihmisen aktivoitumista uusien yrityksien rakentamiseen. Toiminnan rahoittajia ovat osaamiskeskusohjelman lisäksi myös SITRA, alueiden kaupungit ja ELY-keskukset.

– Teollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla Protomo-yhteisöt auttavat eri alojen osaajia, innovaattoreita ja yhteistyöyrityksiä kohtaamaan ja muuntamaan idea-aihiot kannattavaksi liiketoiminnaksi, joka myös työllistää, kertoo Räsänen.

– Voimme kehittää tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja spin-off -liikeideoita ilman välitöntä yrittäjäriskiä yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Toiminta palvelee sekä yritysideoiden kehittäjiä että eri alojen nuoria osaajia ja kokeneita ammattilaisia.

 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 040 700 0135

toimialajohtaja Petri Räsänen, Hermia Oy, puh. 040 772 3008

 

Lähde: http://www.tem.fi