Oppimisanalytiikka taitojen kartuttamisen tukena

Laaja-alaiset taidot ja oppimisanalytiikka ovat mielenkiintoinen yhdistelmä. Miten taitoja voidaan opettaa ja arvioida sähköisiä välineitä hyödyntäen? Miten taitojen opetusta pilkotaan sopivan kokoisiksi oppimistavoitteiksi? Millaista dataa pitäisi tehtävistä tallentua, jotta opetuksen ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa pystytään oppimisanalytiikkaa hyödyntämään?

Suomen opetussuunnitelmat painottavat taitojen opettamista ja oppimista sekä arviointia. Taitojen osaamisen kehittyminen on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, jonka hahmottaminen voi olla haastavaa. Osaamisen kehittämisen varmentaminen ja kehittymisen askelten kielentäminen on kokonaisuuden kannalta tärkeä, mutta vaikeasti hahmotettava asia. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen tarjoaa uusia näkökulmia ja lähestymistapoja tähän asiaan. Analysoinnissa tarvittavien tietojen kerääminen jo taitojen opettamisen suunnitteluvaiheessa mahdollistaa analytiikan keinojen hyödyntämisen kehittymisen varmentamisessa ja esille tuomisessa. Tämä uusi näkökulma myös luo selkeän kokonaisuuden, parhaimmillaan selkeän portaittaisen etenemisen, taitojen opettamiselle.

Tietojen kerääminen perustuu monessa tilanteessa erilaiseen suoriutumisen arviointiin prosessin aikana; itsearviointeihin, toisten tekemiin vertaisarviointeihin tai suoriutumiseen perustuviin opettajan arviointeihin. Kaikkien taitojen kohdalla nämä keinot eivät kuitenkaan ole riittäviä ja tarvitaan uusia näkökulmia tiedon keräämiseen. Pohdittavaksi tuleekin, voiko taitojen kehittymistä tukea esimerkiksi erilaisten tilasensorien ja hyvinvointimittausten avulla? Ainakin nämä keinot mahdollistavat oppimistilan ominaisuuksien optimoimisen sekä lisäävät oppijan taitoja tunnistaa oman hyvinvoinnin merkitystä oppimiskyvylle.

Tule mukaan koulutukseen

Oppimisanalytiikan keinoista ja mahdollisuuksista taitojen opettamisessa ja arvioinnissa järjestetään uutta koulutusta. Koulutuksen järjestävät Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyössä Qridi Oy, Islacat edu sekä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus.

Ensimmäiset ryhmätapaamiset verkossa pidetään viikolla 39 ja yhteinen johdantowebinaari käynnistää koulutuksen 1.10.2020.

Ilmoittautumiset ovat nyt käynnissä, tervetuloa mukaan.

Kouluttajat

Yläpalkin kuva: Michał Parzuchowski, Unsplash