Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena

Miten laaja-alaisia taitoja opetetaan vaihtuvissa opetustilanteissa ja miten ne karttuvat? Miten näitä taitoja arvioidaan? Entä miten analytiikka kytkeytyy osaksi arviointimenetelmiä?

Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena on Opetushallituksen rahoittama opettajien täydennyskoulutus. Koulutus tarjoaa opettajille monipuolisia työtapoja hyödyntää analytiikkaa taitojen opettamisen tukena nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Koulutuksessa syvennytään opetussuunnitelman taitotavoitteisiin, arviointiin, mitattavuuteen sekä näiden tietojen analysointiin. Koulutus antaa valmiuksia kehittää oppimisanalytiikan työvälineiden käyttöä myös itsenäisesti yhä muuttuvissa ja laajenevissa oppimisympäristöissä, samalla tukien OPH:n uusien arviointiperiaatteiden käyttöönottoa.

Koulutuksen myötä opit käyttämään oppimisanalytiikkaa hyödyntäviä taitojen arviointimenetelmiä sekä sähköisiä ympäristöjä hyödyntäviä työkaluja arvioinnin toteuttamiseen. Koulutuksen jälkeen sinulla on tieto ja taito siitä, miten voit arvioida taitoja osana oppiaineita. Ymmärrät myös oppimisanalytiikan mahdollisuudet ja rajoitteet ja kykenet hyödyntämään sitä opetuksessa.

Kouluttajina toimivat Suomen eOppimiskeskus ry:n, Qridin, Turun yliopiston sekä IslaCat Edun asiantuntijat. Kouluttajat ovat oppimisympäristöjen, verkko-opetuksen ja -pedagogiikan, verkostotyön, osallistamisen, sisällöntuotannon sekä osaamisen kehittämisen pitkäaikaisia kehittäjiä ja kouluttajia.

Koulutuksen aikataulut

Koulutus sisältää neljä lähipäivää, verkkojakson sekä tuetun oman kokeilun. Lähipäivät toteutetaan verkossa tilanteen niin vaatiessa.

Koulutus toteutetaan kolmena samansisältöisenä kokonaisuutena vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ryhmät käynnistyvät samanaikaisesti viikolla 39. Voit valita itsellesi maantieteellisesti parhaiten sopivan ryhmän – ammatillisen koulutuksen edustajat olemme koonneet Keski-Suomen ryhmään. Lähipäivien osalta kokoonnutaan ryhmälle sopivassa paikassa (tarvittaessa verkossa). Kokoontumispaikka sovitaan ryhmän kanssa yhdessä.

Viikko 39
Orientaatiotapaaminen verkossa oman ryhmän kanssa

1.10.2020 klo 14-15:30
Johdantowebinaari
laaja-alaiset taidot, opetussuunnitelmat, oppimisanalytiikka arvioinnin tukena

Viikot 41-47
Verkkojakso
Oppimisanalytiikka oppimisen ja arvioinnin tukena – johdatus oppimisanalytiikkaan

LÄHIPÄIVÄT toteutetaan tarvittaessa verkossa.
Ensimmäisen lähipäivän teemana on taidot, niiden purkaminen tehtäviksi ja arviointikriteereiksi sekä miten tehtävät tuottavat dataa oppimisanalytiikka varten.

1.12. klo 9-15 lähipäivä Etelä-Suomen ryhmä
8.12. klo 9-15 lähipäivä Keski-Suomen ryhmä
10.12. klo 9-15 lähipäivä Pohjois-Suomen ryhmä

Muiden kolmen lähipäivän osalta ryhmät sopivat kouluttajiensa kanssa tapaamisajankohdat: kaksi tapaamista keväälle 2021 ja yhden syys-lokakuun vaihteeseen 2021.

Ryhmien yhteinen päätöswebinaari järjestetään keskiviikkona 20.10.2021.

Lisätietoja

Etelä-Suomi: Tomi Rautaoja, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus ([email protected])
Keski-Suomi: Jukka Lehtoranta, Islacat Edu ([email protected])
Pohjois-Suomi: Henri Karjalainen, Qridi Oy, ([email protected])

Koko koulutus ja siihen liittyvät kysymykset
Kaisa Honkonen ja Niina Kesämaa, Suomen eOppimiskeskus ry, ([email protected])

Yläpalkin kuva: Hello I’m Nik