Sumuinen järven ranta kesäaamuna

Oppimisanalytiikan perusteista taitoihin ja arviointiin

Oppimisanalytiikka on ollut eOppimiskeskuksen koulutuspaketeissa jo pitkään mukana. Aihe on äärimmäisen mielenkiintoinen ja mahdollisuuksia on lähestulkoon loputtomat määrät. Dataa on ja kysymyksiinkin saadaan sen avulla vastaukset, kun olemassa olevat työkalut ja prosessit on valjastettu datan keruuseen.

Kevään kokemuksia jaettaessa moni nostaa esiin, että etäjaksolla tapahtui sekä teknisten että pedagogisten digitaitojen megaloikka. Kun digivälineitä käytetään, syntyy myös uutta tietoa, jota analytiikka voi hyödyntää. Miten saadaan taidot purettua osaamistavoitteiksi ja tavoitteet tehtäviksi, vastaukset palautteeksi ja lopulta arvioinniksi?

Aikaisemmissa koulutuksissa olemme pureutuneet oppimisanalytiikan perusteisiin, mutta nyt siirrymme taitojen ja arvioinnin puolelle. Oppimisanalytiikassa on se hauska puoli, ettei se vielä koskaan ole ollut aivan suoraviivaista ja selkeää. Vielä etsimme hyviä käytänteitä, miten eri koulutusaloilla on esim. Moodle valjastettu analytiikkatyöhön, vielä luomme malleja, miten eri järjestelmät toimivat yhteen ja pohdimme, mitä ne yhteensopivat järjestelmät eri tilanteissa ylipäätään ovat.

Suomen eOppimiskeskus ry tarjoaa yhdessä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen, Qridi Oy:n ja IslaCat edun kanssa kurssia perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle tähän pulmaan. Työstämme yhdessä taitojen arviointia ja omien oppimisympäristöjen tuunaamista taitojen kasvattamisen tueksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena -sivulla >>