Nettikätilöt ja yhteisöjohtajat auttamassa uusien toimintatapojen ja avoimuuden omaksumista

Teksti Pauliina Mäkelä
Projektipäällikkö
Suomen eOppimiskeskus ry

Uuden nettiyhteisön alkutaipaleella tarvitaan auttajaa eli nettikätilöä. Tarvitaan innostamista, avoimuutta ja uusien toimintatapojen omaksumista sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö voi kukoistaa. Aluksi nettikätilö perustaa verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän neuvoo, näyttää, kouluttaa ja valmentaa yhteisön jäseniä käyttämään yhteisöä sovitulla tavalla. Yhteisö voi muodostua organisaation sisälle tai organisaation ulkopuolelle. Se voi toimia esim. Facebook-ryhmässä, Facebook-sivulla, LinkedIn-keskusteluryhmässä, Ning-ryhmässä tai Yammer-ryhmässä.

Perustetussa nettiyhteisössä nettikätilö ohjaa ja aktivoi yhteisön jäseniä tulemaan mukaan keskusteluihin nostamalla esiin yhteisöä kiinnostavia aiheita. Sen jälkeen alkaa nettifasilitointi eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä yhteisöjohtajan toimesta (engl. Community Manager).

Kyseessä on uusien ammattien kirjo Suomessa, joten yhtä vakiintunutta nimikettä näille työtehtäville ei ole löytynyt. Työkenttä ja roolit ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia. Käytetään mm. etuliitteitä yhteisö-, verkko-, verkosto-, netti-, parvi-, mobiili-, vertais- ja virtuaali-, joihin liitetään nimikkeet kätilö, fasilitaattori, tarhuri, manageri, johtaja, ohjaaja, ylläpitäjä, neuvoja ja päällikkö. Yhteistä näille nimikkeille on sosiaalisen median hyödyntäminen.

Nimike voi olla myös organisaation sosiaalisen median johtaja/päällikkö/analyytikko. 150 uudesta ammattialasta kiinnostunutta kokoontui 28.1.2013 Tampereelle Community Manager Appreciation Day eli CMAD2013 -tapahtumaan kuuntelemaan luentoja, jakamaan tietoa ja kokemuksia nettiyhteisöistä, työtavoista, työvälineistä sekä verkostoitumaan. Tapahtuman jälkeen on eniten käytetty nimikettä yhteisöjohtaja.

Yhteisöjohtaja voi toimia organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. Yhteisöjohtaja toimii netissä organisaation, järjestön tai muun yhteisön viestinnän ja sen työntekijöiden/asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden/yleisöjen rajapinnassa. Hän luo ja yhdistelee sisältöjä uudella tavalla sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Hän tuottaa hyvää sisältöä eli bloggaa, twiittaa, retwiittaa, lähettää statusviestejä, ottaa, muokkaa ja lataa valokuvia, livestriimaa, videoi, luo sanapilviä, visualisoi, kommentoi, vastaa kysymyksiin, peukuttaa, laatii ja koostaa esityksiä sekä materiaaleja. Hän pitää huolta yhteisön jäsenistä; faneista, tykkääjistä, keskustelijoista ja ryhmäläisistä. Yhteisöjohtaja helpottaa yhteisön toimintaa, mahdollistaa yhteyksiä, rakentaa verkostoja, edistää verkostoyhteistyötä, koordinoi, järjestää tapahtumia, joukkoistaa (engl. crowdsourcing), osallistaa ja tekee asioita näkyviksi.

Onko teidän organisaatiossa jo nettikätilö tai yhteisöjohtaja?