Neljälle tunnustusta tietoyhteiskuntatyöstä

Tämän vuoden tietoyhteiskuntateko-tunnustuksen ovat saaneet Maija Viherä, Liisa Kirves, Kirsi Salminen ja Kimmo Bergius. Tunnustukset jakoi viestintäministeri Suvi Lindén Tietoyhteiskuntapäivä-tilaisuudessa 14. huhtikuuta.

Maija Viherä ja Liisa Kirves vetävät Tietotekniikan liiton Tietotaitotalkoot-hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoteknisiä viestintävalmiuksia kansalaisjärjestöille suunnatun koulutuksen avulla. Tietotaitotalkoita voivat tilata erilaiset järjestöt, seurat ja yhdistykset, ja koulutuksen käytännön toteutuksesta vastaavat koulutetut talkoovetäjät.

Kirsi Salminen on Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka@lasipalatsin esimies ja toiminnan suunnittelija. Hän on järjestänyt sähköisen asioinnin koulutusta kirjastossa, toiminut aktiivisesti e-laskujen edistämiskampanjassa ja ideoinut Kohtaamispaikan ”Läppärikerhon”. Kerhoja perustettiin syksyllä 2009 myös muihin Helsingin kaupunginosakirjastoihin. Kohtaamispaikan liikuteltava läppäriluokka opastaa lähikirjastojen asiakkaita uusien palvelujen käyttäjiksi.

Kimmo Bergius on ollut aktiivisimpia toimijoita Viestintäviraston Tietoturvakummipalvelussa. Kummipankin kautta peruskoulut ja niiden vanhempainyhdistykset voivat hakea asiantuntijan kertomaan turvallisesta netinkäytöstä oppilaille, opettajien tilaisuuksiin ja vanhempainiltoihin. Kummipankin turvallisen netin käytön asiantuntijat tulevat Tietoturvapäivä-hankkeessa mukana olevista organisaatioista.

Palkittavia tietoyhteiskuntatekoja haettiin kilpailulla, johon kansalaiset saivat ehdottaa tunnustuksen ansaitsevia ihmisiä. Esityksiä vuoden tietoyhteiskuntateoksi saatiin lähes 30.

Kilpailutöistä tehty videokooste ja seminaarin materiaali tulevat nähtäville Arjen tietoyhteiskunnan nettisivuille www.arjentietoyhteiskunta.fi. Videokoosteen ovat tehneet Mikko Toivonen, Pyry Järvenpää ja Janne Pihlajamaa Etelä-Tapiolan lukiosta.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075

Lähde: www.lvm.fi