Mobiiliopit haltuun – Mobiilikesäkoulussa hyödyt irti hands-on ja asiantuntijoiden tuella!

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti
Johanna Salmia HAMK
Pasi Mattila SILC -hanke, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence
Tanja Ryymin

Mobiilioppiminen on keskeinen osa tämän päivän opetusta vieden opiskelijan aitojen asioiden äärelle autenttisiin ympäristöihin, joissa voi helposti tutkia, tuottaa ja jakaa samalla kooten omaa osaamisen portfoliotaan, jonka voi ottaa mukaansa myös opintojen päätyttyä. Yhdessä tekeminen, avoimuus ja luovuus ovat keskiössä.

Mobiilioppimisessa saadaan uusia keinoja ajatella, tehdä asioita ja ratkaista ongelmia. Mobiililaitteiden avulla oppijalla on aina mukana kaikki tarvittavat tietolähteet sekä tuottamisen, taltioimisen ja jakamisen välineet – työkalut, joissa yhdistyvät niin oppimistehtävät, kommunikointi kuin yhteisöllinen tiedonrakentelu. Osaaminen tulee näkyväksi ja oppiminen on jatkuva prosessi.

Mobiilikesäkoulu on vakiintunut mobiilioppimisesta ja uusista oppimisen teknologioista, käytänteistä ja malleista sekä erilaisten mobiilisovellusten käytännön hyödyntämisestä kiinnostuneiden kohtaamispaikaksi. Ensimmäistä Mobiilikesäkoulua suunniteltaessa 2009 unelmoitiin uudenlaisen oppimisen prosessin rakentamisesta tietotekniikkaa hyödyntämällä: oppimisesta todellisissa toimintaympäristöissä, aineistoihin pääsystä tietoa tarvittaessa sekä mahdollisuudesta tuottaa itse autenttisessa ympäristössä reaaliajassa. Viisi vuotta on kulunut ja kehitys on ollut huimaa. Keveät kosketusnäyttöpuhelimet ja tabletit ovat arkipäivää ja langattomat verkot ovat aivan eri luokkaa. Tämän vuoden pääteeman, täydennetyn todellisuuden, hyödyntämistä ei opetuksessa haaveiltukaan.

Mobiilisti-hankkeessa, edeltäjässään AvoMobiileissa sekä Mobiilikesäkoulussa on kehitetty visioiden ja kokeillen uusia pedagogisia menetelmiä, joita voi ottaa laajamittaiseen käyttöön esimerkiksi opettajankoulutuksessa. Virtuaalisten 3D-ympäristöjen saralla on edetty erityisesti kesäkoulun järjestämiseen mukaan tulleen SILC-hankkeen toimesta. Niiden nivominen mobiilioppimiseen on tuonut täysin uusia ulottuvuuksia omaksua mm. käytännön taitoja. SILC -hanke tuo virtuaalisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä koulutusratkaisuja mahdollistaen käyttöönoton oppilaitoksen arjessa. Hankkeiden tuloksia jalkautetaan mm. Mobiilikesäkoulussa. Asialle omistautunut ydinryhmä on mahdollistanut Mobiilikesäkoulun järjestämisen ja tapahtuman kautta on syntynyt mobiilioppimisen kansallinen verkosto, joka kokoontuu kesäkoulun päätteeksi tänäkin vuonna.

Mobiilikesäkoulu järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä jo viidettä kertaa, 21.-22.5. Mukana on vahvan perustan tuovan mobiilipedagogiikan, 3D-ympäristöjen sekä täydennetyn todellisuuden lisäksi mobiiliteknologiaa, pelillistä oppimista ja paikkatietoa sekä mobiililuokan mahdollisuuksen avaamista.

Tämän vuoden teemoista löytyy varmasti mielenkiintoisia asioita vietäväksi omaan opetukseen ja työhön:

  • mPedagogiikka: opi mm. miten rakennat opintojaksosi mobiilipedagogisten mallien avulla aidoissa oppimisympäristöissä toimivaksi tai kuinka opiskelija tuottaa ePortfoliota
  • mTeknologia: tutustu esim. mobiililaiteuutuuksiin, Microsoftin kosketusnäyttöpöytään mobiilin jakamisen alustana ja 3D-printtaukseen.
  • mPelit ja paikkatieto: ota pelillisyys osaksi opetusta ja rakenna omia paikkatietoon sidottuja tehtäväratoja.
  • Täydennetty todellisuus: hae ideoita opetuksen monipuolistamiseen uusilla ulottuvuuksilla: kuule ja näe, miten täydennettyä todellisuutta on hyödynnetty opetuksessa ja mitä sillä voi helposti toteuttaa.
  • 3D: kokeile erilaisia virtuaalisia 3D -oppimisympäristöjä ja perehdy niiden käyttöön oppimisessa
  • mLuokka: opi tuottamaan mobiilivideotarinoita ja -oppikirjoja tai liity luokkaan omalla mobiililaitteellasi tuottamaan oppimiskokonaisuutta.

Mustialan toimipisteen idyllinen puistoympäristö tarjoaa mahtavat puitteet Mobiilikesäkoululle. Yhdessä tekemisen ja oppimisen tapahtumaan voi tulla mukaan kokemaan mukavaa yhdessäoloa ja vertaisoppimista asiantuntijoiden ja muiden oppijoiden kanssa. Apua saa kädestä pitäen ja kesäkoulun aikana löytää uusia välineitä, sovelluksia ja menetelmiä opintojaksojen ja yritysten kehittämisen tueksi. Mobiilikesäkouluun kuuluu oleellisena myös oheisohjelma, joka sekin on linkitetty mobiiliuteen.

Mobiilikesäkoulussa opitaan lähellä luontoa teemoitetuilla mobiiliretkillä eri mobiilipisteitä kiertäen. Pisteillä tehdään käytännön harjoituksia mm. mPedagogisia malleja soveltaen, paikkatietoa hyödyntäen, monimediaisia videoita tuottaen, omia mobiilipelejä rakentaen sekä 3D-ympäristöihin ja lisättyyn todellisuuteen tutustuen.

Mobiilikesäkoulun 2014 järjestävät HAMK, Mobiilisti-hanke ja SILC-hanke.

Mobiilisti -hanke on mobiilioppimisen kehittämishanke, jossa kehitetään mobiiliutta hyödyntäviä koulutusmalleja luonnonvara-, kiinteistö- ja viheralalle. Hankkeessa on useita osatoteuttajia ja se liittyy kansallisen mobiilioppimisen asiantuntijaverkoston toimintaan. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja toteutusaika on 1.1.2011–31.12.2014. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskus ja sen projektipäällikkönä toimii Johanna Salmia.

School Innovation and Learning Center (SILC) -hankkeessa kehitetään tulevaisuuden koulua ja oppimisratkaisuja virtuaalisessa 3D -oppimisympäristössä. Tavoitteena on tulevaisuuden luokkahuonemaisen 3D oppimisympäristön ja sähköisten koulutustapojen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Samalla suunnitellaan ja toteutetaan uusia koulutussisältöjä hyödyntäen 3D-teknologiaa sekä valmiuksia käyttää virtuaalisia ja pelillisiä ympäristöjä arkipäivän oppimis- ja opetustilanteissa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja toteutusaika on 1.5.2011–31.12.2014. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Center for Internet Excellence (CIE) ja sen projektipäällikkönä toimii Pasi Mattila.

Linkkejä
Mobiilikesäkoulu  
Mobiilisti-hanke 
SILC-hanke  
Immersive Education
Mobiiliopas 2