Mitä on sekoitettu todellisuus?

Teksti Jussi Kangasoja

Kytkeytyminen digitaaliseen informaatioon sulautuu osaksi arkipäivän rutiinejamme ja luo uudenlaista fyysisyyttä ja digitaalisuutta yhdistävää sekoitettua todellisuutta (Mixed Reality). Paikkatietoiset päätelaitteet, kolmiulotteisuus, globaalit paikkatietokytketyt palvelut ja reaaliaikainen geodata tulevat vaikuttamaan havaintoihimme ympäröivästä maailmasta ja tarjoavat uuden informaatiokerroksen kaikkien saataville.

Sotateollisuudesta vau-efekteihin ja hyötykäyttöön

Sekoitetun todellisuuden teknologiaa kehitettiin toisen maailmansodan jälkeen alun perin sotateollisuuden tarpeisiin. Myöhemmin sitä on käytetty muun muassa rakennusten arkkitehtisuunnittelussa, konesuunnittelussa ja tutkimuksessa.

Kuluttajamarkkinoille sekoitetun todellisuuden sovellukset ovat vasta rantautumassa. Vapaa-ajalla etsitään vau-efektejä, joita virtuaaliympäristöt ja sekoitettu todellisuus voivat tarjota lähes rajattomasti. Näitä on käytetty jo esimerkiksi verkkokaupassa, jossa asiakas on voinut sovittaa vaateliikkeen tuotteita virtuaalisesti ja jakaa elämyksen Facebookissa. Havaintojen ja mielenkiinnon kohteiden jakaminen sosiaalisessa mediassa onkin osa käyttökokemusta.

Sovellustarjonnassa on tapahtumassa kohdentumista viihdeteollisuudesta hyötysovelluksiin. Niiden käyttömahdollisuudet voivat helpottaa ja nopeuttaa työtehtäviä sekä edesauttaa taloudellista kasvua. Myös opetustilanteissa tullaan käyttämään sekoitetun todellisuuden mahdollisuuksia tiedon visualisointiin josta esimerkkinä vaikkapa sosiaali- ja terveysala. Tekniikkaa voitaisiin soveltaa opetustilanteessa esimerkiksi onnettomuuspaikkojen visualisointiin lisäten tapahtuman autenttisuutta.

Lisätietoja

www.oamk.fi /hankkeet/mixedreality


Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran SeOppi-lehden numerossa 2/2012.