Lukemaan opettaminen itslearningin avulla

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti
Eric Morten Fahlvik

Miltä TVT-tuettu opetus voi parhaimmillaan näyttää ja miten itslearning voi auttaa opettajia päivittäisessä työssään?

Työssäni itslearningin tutkijana minulta kysytään tätä usein. Parin viime vuoden aikana olen keskittynyt lukemaan opettamiseen sekä luetun ymmärtämiseen. Syksyllä 2012 aloin kehittää konseptia, jolla voidaan opettaa lukemaan itslearningin avulla. Aloitin yhteistyön Stine Gaaseide Lisethin kanssa, joka oli silloin 6. luokan opettajana Apeltunin koulussa Bergenissä. Tavoitteenamme oli integroida itslearning luokkahuoneopetukseen ja kotitehtäviin parhaalla mahdollisella tavalla. Havaitsimme että eri tapoja yhdistettäessä hyödytään myös niiden yhtymäkohdista. Päätimme kutsua kokonaisuutta monimuotoiseksi luokkahuoneeksi.

Ymmärtäminen ratkaisee

Keskittymiseni lukutaitoon ja luetun ymmärtämiseen johtuu siitä että lukeminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joka oppilaiden on hallittava oppiakseen mahdollisimman paljon. PISA-tutkimukset ovat antaneet koko OECD-alueen opettajille muistutuksen siitä, että hyvä lukutaito on enemmän kuin vain koodin purkamista – tärkeintä on keskittyä luetun ymmärtämiseen.

Lukemaan opettamiseen liittyvien opetusstrategioiden lisäksi koulutustutkijat John Hattie ja Dylan Wiliam ovat olleet tärkeitä vaikuttajia puhuttaessa opetuksen laadusta. Heidän konseptinsa näkyvä oppiminen ja formatiivinen arviointi on esitelty tärkeinä strategioina, joilla voidaan parantaa tuloksia kansainvälisissä tutkimuksissa. Monet yhdistävät John Hattien tutkimukset pelkästään vaikuttavuuteen. Mielestäni hänen tärkein viestinsä kuitenkin on, että opettajan tehtävänä on ymmärtää miten kukin oppilas ajattelee ja aktivoida oppilaat siten, että ymmärtämisestä tulee näkyvää. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka vaatii opettajilta monia erilaisia strategioita ja opetuksen apuvälineitä.

Teknologia, ajan puute ja opetuksen suunnittelu

Oppilaat ovat yhdessä opettajan kanssa luokkahuoneessa rajallisen ajan. Siksi opettajien on vaikea hahmottaa, ovatko kaikki oppilaat ymmärtäneet asian. TVT:n käyttö luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella voi auttaa käyttämään ajan tehokkaammin ja parantamaan tuloksia. On monia esimerkkejä erinomaisista TVTtuetuista opetusmenetelmistä, mutta on ensiarvoisen tärkeää että opettajilla on selkeä käsitys, miten he liittävät ne omaan opetukseensa.

Kaikki tämä osoittaa, että opettajan tehtävä on vaativa ja kaikki kouluja käyneet tietävät, että oppikirjatekstien lukeminen on työlästä. Stinen opetuksen tärkeänä tavoitteena oli siksi luoda innostusta lukemiseen ja motivoida oppilaita. Saamamme kokemukset osoittavat, että opetuksen hyvä suunnittelu voi tehdä opettajan työstä helpompaa ja samalla lisätä oppilaiden motivaatiota niin, että he syventyvät itse asiaan. Opetus monimuotoisessa luokkahuoneessa on paljon enemmän kuin vain TVT:n sisällyttämistä opetukseen. On myös tärkeää löytää hyvä dynamiikka.

Kirjoittaja: Morten Fahlvik toimii itslearningillä opetuksen ja oppimisen tutkijana. Hän on kouluttanut opettajia ja toiminut opettajana peruskoulussa.

Asiantuntijaraportti monimuotoisesta luokkahuoneesta: http://www.itslearning.eu/ whitepaper-the-blended-classroom