Lisää virtaa oppimisen tutkimukseen uuden kansallisen verkoston myötä

CICERO Learning -verkosto

30.5.2011  

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen CICERO Learning -verkoston jäsenyydestä. Yliopistot muodostavat vahvan kansallisesti merkittävän oppimistutkimuksen konsortion.

Vuonna 2005 toimintansa aloittanut CICERO Learning –verkosto (www.cicero.fi) edistää tieteenalojen ja yliopistojen rajat ylittävää, kansainvälisesti huipputasolle yltävää monitieteistä oppimisen tutkimusta. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti Oppiminen – Aivot – Teknologia -tutkimusalueiden rajapinnat.

Neljän yliopiston verkosto avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia oppimisen tutkimuksessa. Verkoston jäsenet edistävät yhdessä kotimaista oppimisen tutkimusta tuomalla omat vahvuusalueensa CICERO Learning -verkoston piiriin. Lisäksi verkosto rakentaa kansainvälistä yhteistyötä mm. tutkijavaihtojen kautta, joista hyötyvät niin yksittäiset tutkijat kuin myös verkoston sidosryhmät.

Yhteisissä hankkeissa tapahtuvan tutkimuksen lisäksi verkosto tukee myös oppimistutkimukseen perustuvaa innovaatiotoimintaa sekä tutkimustiedon levittämistä ja hyödyntämistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkoston tutkimushankkeissa on mukana useita kansainvälisiä yrityksiä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisäksi CICERO Learning –verkosto järjestää tutkijakoulutusta ja erilaisia koulutustapahtumia. Helsingin yliopisto toimii verkoston koordinaattorina ja johtajana professori Jari Multisilta.

Lisätietoja:
Professori Jari Multisilta 
Johtaja 
CICERO Learning –verkosto, Helsingin yliopisto [email protected] 
+358 50 5688593