Komissio ja eurooppalaiset yritykset panostavat yhdessä tulevaisuuden Internetiin

Etelä-Suomen EU-toimisto tiedottaa

Komissio ja eurooppalaiset yritykset panostavat yhdessä tulevaisuuden Internetiin

Euroopan komissio on käynnistänyt tulevaisuuden Internetiä kehittävän viisivuotisen kumppanuushankkeen FI-PPP:n (public-private partnership on the Internet of the Future), jolle on varattu 600 miljoonaa euroa. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavan hankkeen tarkoituksena on tukea Euroopan innovaatiotoimintaa ja pyrkiä hallitsemaan Internetissä liikkuvan tiedon räjähdysmäistä kasvua. Tavoitteena on, että yritykset ja viranomaiset kehittäisivät Internet-ratkaisuja, joiden avulla Internetin toiminta saataisiin hallituksi, täsmälliseksi, luotettavaksi sekä turvalliseksi.

Tulevaisuuden Internetiä kehittävässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmassa on mukana 152 organisaatiota. Organisaatiot ovat 23:sta EU:n jäsenvaltiosta ja sellaisista maista, jotka osallistuvat EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmaan. FI-PPP on avoin ohjelma, jonka monivaiheisuus ja avoimet haut takaavat laajan ja avoimen osallistumisen. Ohjelmasta on saatavissa lisätietoja osoitteesta http://www.fi-ppp.eu.