Kehitä arviointiosaamistasi syksyllä 2024

Opetushallitus on laatinut uudistetut arviointikriteerit ja osaamisen tason kuvaukset tukemaan perusopetuksen kuudennen luokan lukuvuosiarviointia kaikissa oppiaineissa. Näitä uusia kriteereitä sovellettiin ensimmäistä kertaa kevään 2024 lukuvuosiarvioinneissa.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja helpottaa opettajien arviointityötä, jotta arviointi olisi entistä tasapuolisempaa ja selkeämpää.

Kaipaatko tukea arviointiosaamisesi kehittämiseksi?

eOppimiskeskus yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä 2024 maksutonta koulutusta arviointityön tueksi. Elokuussa käynnistyvä koulutus on suunniteltu erityisesti alakoulun opettajille, ja se tarjoaa monipuolisia menetelmiä ja käytännön työkaluja uusien arviointikriteerien hyödyntämiseen.