Kansalaisille ja järjestöille tulossa opetusta internet-toimintaan

Nettikoordinoijan työkalupakki -opintokokonaisuus valmisteilla

Kansalaistoiminta tarvitsee yhä enemmän nettitaitoisia tekijöitä vaikuttamisen varmistamiseksi. Osaajista on kuitenkin pulaa. Ratkaisu vajeeseen on tarjolla, sillä Otavan Opisto ja Jyväskylän yliopisto kehittävät parhaillaan vuoden 2013 alussa käynnistettävää Nettikoordinoijan työkalupakki -opintokokonaisuutta. Opinnoista hyötyvät erityisesti nettiajan kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset yhdistyksissä, järjestöissä ja hallinnossa.

Nettikoordinoijan työkalupakki on syntynyt Suomen eOppimiskeskuksen johtaman Avoimet verkostot oppimiseen (AVO1) -hankkeen kautta. Siinä syntynyt Nettikansa-verkosto on järjestänyt tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa nettivaikuttamisen keinoja on sekä opiskeltu että toteutettu eri yhteyksissä. Vapaamuotoisen toiminnan jatkona nettikansan taitoja kehitetään opinnollisempaan suuntaan Nettiajan kansalainen -osahankkeessa, joka kuuluu ESR-rahoitteiseen Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeeseen.

”Tällaiselle opintokokonaisuudelle on selvä tarve olemassa. Internetin hyödyntämisestä viestinnässä ja yhdessätekemisessä on tullut uusi kansalaistaito. Internetin avulla kansalaisvaikuttamisen keinot monipuolistuvat ja niitä käytetään runsaasti jo nyt. Kaikilla järjestöillä tai toimintaverkostoilla ei tosin ole vielä sen tasoista osaamista, että nekin voisivat hyödyntää täysimittaisesti tarjolla olevia mahdollisuuksia. Otavan Opistolla on pitkät perinteet kansanvalistuksesta ja siksi tämä opintokokonaisuus sopii meille erinomaisesti kurssitarjontaan”, painottaa Ville Venäläinen Otavan Opistosta.

Opintojen suorittaminen

pätevöittää uusiin ammatteihin
 

Nettikoordinoijan työkalupakki -opintokokonaisuuden suorittamalla oppii innostamaan, aktivoimaan ja koordinoimaan suurten ihmisjoukkojen toimintaa internetissä. Se tarjoaa valmiudet kahteen uuteen toimintatapaan ja viime kädessä myös uusiin verkostokoordinaattorin ja internet-fasilitoijan ammatteihin.

Verkostokoordinaattori tarkoittaa netti-innostamista eli avoimen osallistujajoukon ja kansalaisverkostojen toiminnan käynnistämistä, kannustamista ja koordinointia internetissä. Koordinointia tarvitaan niin ruohonjuuritason toiminnassa kuin valtakunnallisissa työelämän verkostoissa, sillä kiinnostuneet voivat olla mistä päin maailmaa tahansa, kuten ulkosuomalaiset ja vaihto-oppilaat.

Internet-fasilitointi on projektimaisempaa työskentelyä työpajojen ja aivoriihien tapaan, mutta se toteutetaan avoimesti internetissä laajojen ihmisjoukkojen avustamana. Nettifasilitointia voidaan hyödyntää sekä oppimisessa, ongelmanratkaisussa ja strategiavalmistelussa että tutkimus- ja tuotekehityksessä.

Maksuttomia opetussisältöjä tarjolla

Opintokokonaisuus sisältää helppolukuisia artikkeleita, linkkejä etäopetusvideoihin, harjoitustehtäviä ja kurssikirjallisuutta.Osa aineistosta on täysin uutta, minkä lisäksi kootaan yhteen jo olemassa olevaa suomenkielistä laadukasta opetusta. Painopiste on maksuttomissa ja vapaasti käytettävissä internet-sisällöissä.

Opintokokonaisuus on maksutta kaikkien oppilaitosten käytettävissä, ja sitä voidaan hyödyntää myös kaupallisesti Creative Commons -lisenssiehtojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa aineistojen vapaata uudelleen käyttöä, kun lähde mainitaan ja kun oma versio saatetaan muiden vapaaseen käyttöön.

”Nettikoordinoijan työkalupakki tarjoaa opetusrungon sisältöineen. Itse projekti toimii myös esimerkkinä uudesta avoimesta toimintakulttuurista yhteiskunnallisten tavoitteiden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian saralla”, toteaa nettikoordinaattori Antti Poikola Otavan Opistosta.

Kokonaisuus jakaantuu viiteen osaan, joista jokainen on viiden opintopisteen arvoinen, ja ne käsittelevät kansalaisyhteiskunnan perusteista avoimiin toimintamalleihin sekä verkostojen toimintalogiikasta niiden koordinointiin. Aineiston voi käyttää kokonaisuutena, poimia siitä yksittäisiä jaksoja tai hyödyntää sitä inspiraationa omaa koulutustarjontaa suunniteltaessa.

Opintokokonaisuuden suorittaminen vastaa 25 opintopistettä yliopistosuorituksissa. Kokonaisuuden voi suorittaa itseopiskelunakin.

Kaikilla mahdollisuus osallistua sisällön suunnitteluun

”Internet tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia osallistaa järjestön jäsenet ja kuntalaiset”, sanoo verkostotutkija Kari A. Hintikka Jyväskylän yliopistosta. ”Verkostoissa on valtava potentiaali, mutta vapaaehtoistoimintaa on osattava kannustaa ja koordinoida aivan eri tavoin kuin työelämässä ja organisaatioissa.”

Jotta mahdollisimman monet uudenlaisen internet-toiminnan muodot ja keinot tulisivat otetuiksi huomioon opintokokonaisuuden suunnitteluvaiheessa ja valmiissa aineistossa, projekti toimii kuten se opettaakin ja avaa sisältösuunnittelun verkkoon. Opintokokonaisuudet työstetään tämän vuoden aikana valmiiksi asti avoimesti Wikiopistossa. Alussa ne ovat raakileita, mutta saman tien jokaisen kiinnostuneen kommentoitavissa ja muokattavissa.

LISÄTIEDOT

Piia Liikka, Suomen eOppimiskeskus ry, piia.liikka(a)eoppimiskeskus.fi, puhelin 040 860 1494 

Antti Poikola, Otavan Opisto, antti.poikola(a)gmail.com, puhelin 044 3375439

Ville Venäläinen, Otavan Opisto, ville.venalainen(a)otavanopisto.fi, puhelin 044 794 5102

Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto, kari.hintikka(a)gmail.com

LINKIT

AVO-hankkeet: Avoimet verkostot oppimiseen ja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin