Julkinen kuuleminen laajakaistaverkkojen julkista rahoitusta koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta

Etelä-Suomen EU-toimisto tiedottaa

Julkinen kuuleminen laajakaistaverkkojen julkista rahoitusta koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen laajakaistaverkkojen julkisen rahoituksen tarkastamisesta. Komissio hyväksyi nykyiset suuntaviivat syyskuussa 2009 (yhteisön suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä), joiden yhteydessä määriteltiin, että suuntaviivoja on tarkistettava vähintään kolmen vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Tässä yhteydessä on otettava huomioon markkinoita, teknologiaa ja sääntelyä koskeva kehitys.

Eurooppa 2020-strategian lippulaiva-aloite Euroopan digitaalistrategia sisältää kunnianhimoisia tavoitteita laajakaistan kehittämiselle ja käytön lisäämiselle Euroopassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaupallisten operaattoreiden tekemien sijoitusten lisäksi julkisten varojen järkevää käyttöä, joilla voidaan täydentää yksityisiä investointeja ja laajentaa laajakaistaverkkojen ja hyvin nopeiden liityntäverkkojen (NGA-verkot) kattavuutta alueille, joille markkinatoimijat eivät todennäköisesti lähitulevaisuudessa investoisi.

Online-kuulemiseen voi vastata 31. elokuuta 2011 mennessä.