HAMKin tutkimuspäällikkö Leena Vainio palkittu kansainvälisessä e-oppimisen konferenssissa

HAMKin tutkimuspäällikkö Leena Vainion työ e-oppimisen edistämiseksi on palkittu syyskuun alussa alan kansainvälisessä konferenssissa Koreassa. Vainion ja hänen kahden kollegansa esitys sai paitsi hyvän vastaanoton myös toisen palkinnon kaikista osallistujien esityksistä.

Korea kuuluu opetusteknologioiden hyödyntämisen edelläkävijöihin. Maassa on kehitetty oppimista ja opetusta tukevia tietojärjestelmiä, ja tässä työssä ovat olleet mukana niin valtiovalta kuin yritysmaailma. Maassa on 50 miljoonaa asukasta ja 230 korkeakoulua, joista 17 toimii täysin virtuaalisesti. Tällä hetkellä korealaisten huomio on kiinnittynyt älykkääseen oppimiseen, “smart learning”. Älykäs oppiminen rakentuu henkilökohtaisista tablettitietokoneista, kosketusnäytöistä, mobiilipalveluista ja e-kirjoista sekä erilaisista itsenäistä opiskelua tukevista oppimateriaaleista.

Vainio vertaa Suomen tilannetta Korean käytäntöihin: – Koreassa edetään teknologiavetoisesti, ja siellä on tehty valtavia satsauksia tietojärjestelmiin ja teknisten laitteiden hyödyntämiseen. Meillä ote on opiskelijälähtöisempi ja painotus pedagogisempi, joten oppimiskokemus on monipuolisempi. Oma kantani on, että oppiminen ei ole vain yhden ihmisen prosessi vaan vuorovaikutusta, jossa tietämystä yhdessä rakennetaan.

Oppimisesta entistä älykkäämpää

Vainio kertoo konferenssin sisällöistä: – Kuuma aihe on OER, open educational resources eli avoimet oppimissisällöt: Kansainvälisesti keskustellaan paitsi siitä, miten oppisisällöt saadaan avoimeen jakoon, ennen kaikkea siitä, mitä uudenlainen toimintatapa merkitsee koko oppimisen prosessille. Aiheeseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä aina tekijänoikeuksista jakelumenetelmiin ja laadunvarmistuksesta vertaisarviointiin ja yhteistuotantoon.

– HAMKissa on paljon hyviä käytäntöjä, ja koko organisaatiossa on pitkään edistetty tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja verkko-opiskelua. Työ on ollut varsin kokonaisvaltaista, eikä vain yksittäisten innokkaiden puuhailua. Väittäisin, että meillä on varsin hyvä näkemys siitä, mitä tieto- ja viestintätekniikan avulla on korkeakoulussa mahdollista saada aikaan.

Leena Vainio tuotti ensimmäiset digitaaliset oppimateriaalinsa 1980-luvulla ns. torimallilla. Hän on kehittänyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä 1990-luvun alusta lähtien Opetushallituksen projekteissa ja HY:n Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskuksessa ennen HAMKiin tuloaan v. 2000.

– E-Learning on kiehtova maailma! Kun oppimiseen liitetään teknologian antamat mahdollisuudet, edessä on mitä uskomattomimpia toteutusmalleja niin opetuksen kuin tutkimuksen puolella. Teknologia on kuitenkin vain väline, joka mahdollistaa toimintakulttuurien muutoksen, ihmisten kohtaamisen ja uusien ajatusten ja mallien syntymisen.

Perjantaina 16.9. vietetään kansallista etätyöpäivää. Leena Vainio heittää haasteen: – Monessako työpaikassa on tahto ja monellako tekijällä on oikeasti taito olla aidosti läsnä etänä? Se ei ole vain tulevaisuuden työelämätaito – väitän, että sitä taitoa tarvitaan jo nyt!

Lisätietoja: Leena Vainio, p. (03) 6464 380, 040 727 6601

Julkaisupäivä: 16.09.2011 08:59 
Tekijä: Linko Lotta