HAMK ja HAMI pilotoivat hyvinvointipäivää Mustialassa

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin yksikössä Mustialassa järjestetään yhteinen hyvinvointipäivä keskiviikkona 27.10.2010 klo 12.00 alkaen. Tapahtuma on suunnattu koko yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle. Sen ensisijainen tarkoitus on edistää hyvinvointia ja lisätä osallistujien tietoisuutta omasta hyvinvoinnistaan sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta koko yksikössä.

Mustialan hyvinvointipäivä on HAMKin pilottihanke, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää muiden vastaavien tapahtumien järjestämisessä eri yksiköissä. Hyvinvointipäivä liittyy myös valtakunnalliseen opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäisevään CDS-hankkeeseen, jonka lyhenne tulee sanoista To Care, To Dare, To Share.

 

Hyvinvointipäivä toteutettu opuiskelijalähtöisesti

Hyvinvointipäivän suunnittelussa ja toteutuksessa päävastuu on ollut osalla ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijat ovat ideoineet päivän sisällön, sopineet käytännön järjestelyihin liittyvät asiat ja tiedottaneet tapahtumasta. Näin päivästä on saatu opiskelijoiden näköinen.

Tapahtumassa on mukana runsaslukuinen ja monipuolinen joukko hyvinvointialan toimijoita. Päivän kulku toteutetaan rastiratana, jossa opiskelijat ja henkilökunta kiertävät ryhmissä hyvinvointiaiheisia rasteja ja osallistuvat rastien aktiviteetteihin. Rastien teemoja ovat muun muassa terveys, ravitsemus, liikunta, rentoutuminen, elämänhallinta, kauneudenhoito sekä tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy.

HAMK ja HAMI toivottavat tiedotusvälineiden edustajat lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan hyvinvointipäivään keskiviikkona 27.10.2010 klo 12.00 alkaen. Päivä päättyy noin klo 16.00.

 

Lisätetietoja:

opiskelija Saku Vätti, p. 040 1751 150 tai sp. [email protected] lehtori Katariina Manni, p. 040 3531 149 tai sp. [email protected]