eOppimiskeskuksen vuosikokous

Suomen eOppimiskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 26.3.2010 TKK Dipolissa.

Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista eri toimintamuodoissa vuonna 2009. Päätapahtumina on järjestetty eEemeli-kilpailu ja DCL-konferenssi. AVO-hankkeen kautta on syntynyt uusia verkostoja, menetelmiä, konsepteja ja selvityksiä. Sosiaalisen median yhteisöjen ja palvelujen kautta yhdistyksen toimintaa on tehty näkyväksi entistä enemmän.

Johtavia teemoja vuodelle 2010: aitoa yhdessätekemisen – ajattelua tuodaan entistä voimakkaammin esille; toiminnan painopistettä siirretään uusien ympäristöjen, menetelmien ja työtapojen selvittämiseen ja kartoittamiseen. Jäsenten palveluja halutaan parantaa sekä lisätä kaikille avoimia palveluja.

Uusina nostoina kuluvana vuonna esiteltiin neuvottelukunnan luominen alan kehitys- ja yhteistyöfoorumiksi; Oske-yhteistyönä ELMA-esiselvitys jatkoselvityksineen, laatuhankkeen jatkaminen sekä toimialakartoitus. Yhdistys osallistuu myös kiinteästi Tekesin Oppimisympäristöt – ohjelman valmisteluun ja siitä todettiin, että yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle ja yhdistykselle halutaan vahva rooli ohjelmassa

Vakiintuneina toimintamuotoina jatkuvat eEemeli-kilpailu ja ITK, DCL-konferenssi, AVO-hanke, SeOppi-lehti sekä tietopalvelujen ja verkkosivustojen kehittäminen.

Vuosikokous valtuutti hallituksen kutsumaan neuvottelukunnan kokouksiin yhdistyksen jäsenet ja hallituksen nimeämät yhteistyötahojen ja sidosryhmien edustajat sekä julkaisemaan avoimen kutsun yhdistyksen, Sometun ja DigiOsken sivuilla. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Markku Markkula.

 

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Päättävät yhteisöjäsenet hallituksessa:

Jäsenet:

Varajäsenet:

Ville Laurinen, Ambientia Oy

Timo Väliharju, Mediamaisteri Oy

Leena Vainio, HAMK

Tapio Koskinen, Aalto-yliopisto, TKK Dipoli

Tuomas Kuusivaara, Discendum Oy

Johan Skibdahl, NetOp Finland Oy

Jarmo Tanskanen, Valopi Oy

Hanna Nordlund, Teknologiakeskus Innopark Oy

 

Henkilöjäsenet:

Jäsenet:

Varajäsenet:

Jarmo Viteli

Mika Kantola

Ville Venäläinen

Eeva Hara-Lindström

Jukka Penttinen

Tarmo Toikkanen

Ari-Matti Auvinen

Irma Mänty

 

Hallitus valitsi ( hallituksen kokous 21.4.2010) keskuudestaan puheenjohtajaksi Leena Vainio ja varapuheenjohtajaksi Ville Availla.

 

Toimintakertomus vuodelle 2009, talousarvio vuodelle 2010 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010 löytyvät myös Suomen eOppimiskeskuksen nettisivulta jäsenpalveluosiosta.