Ehdotuspyyntö välittäjäorganisaatioille: Erasmus for Young Entrepreneurs

Komissio avasi vuoden 2010 ehdotuspyynnön ohjelmasta ”Erasmus for Young Entrepreneurs”, eli Erasmus- vaihto-ohjelma nuorille yrittäjille. Nyt avatulla ehdotuspyynnöllä haetaan uusia välittäjäorganisaatioita sekä yhtä koordinaatio-organisaatiota, jonka tarkoituksena on koordinoida eurooppalaisten välittäjäorganisaatioiden toimia koko ohjelman alaisuudessa. Ehdotuspyyntö sulkeutuu 28.6.2010.

Eramus nuorille yrittäjille on eurooppalainen vaihto- ja harjoitteluohjelma, jonka kautta nuoret yrittäjät voivat suorittaa harjoittelukauden (1-6 kk) jossakin kokeneemmassa yrityksessä toisessa Euroopan maassa. Nuoret yrittäjät voivat lähettää hakemuksensa nk. välittäjäorganisaatioille (jotka ovat siis tässä ehdotuspyynnössä nyt haussa), jotka avustavat löytämään sopivan yrityksen muualta Euroopasta. Vaihdon tarkoituksena on lisätä uusien yrittäjien tietoa niistä taidoista, joita oman yrityksen menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan sekä edistää pk-yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä Euroopan tasolla.

Nyt avoinna olevasta ehdotuspyynnöstä rahoitetaan uusia välittäjäorganisaatiokumppanuuksia (Intermediary Organisations) 25-40 kappaletta ja yksi koko välittäjäorganisaatiokumppanuuksia koordinoiva toimi. Koko ehdotuspyynnön budjetti vuodelle 2010 on 4,3 miljoonaa euroa.

Välittäjäorganisaatioiden tehtävänä on yhdistää uusia nuoria yrittäjiä (jotka juuri ovat aloittaneet oman yrityksen tai ovat aikeissa aloittaa uuden yrityksen) kokeneempiin yrittäjiin/ yrityksiin Euroopassa Erasmus-vaihdon tapahtumiseksi. Välittäjäorganisaatioille kuuluu myös tiedottaminen ohjelman mahdollisuuksista sekä hakemusten hyväksyminen ja avustus sopivien kumppaneiden löytymisessä. Rahoitusta voivat hakea niin yksityiset kuin julkiset organisaatiot, jotka toimivat yritystukeen liittyvissä kysymyksissä. Julkiset (ml. alueelliset ja paikalliset) organisaatiot voivat hakea rahoitusta ilman eurooppalaista konsortiota. Yksityisten organisaatioiden tulee lähettää hakemuksensa eurooppalaisen kumppanuuden kautta, jossa tulee olla edustettuna vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU-jäsenmaasta. EU- rahoitusosuus voi olla kokonaiskustannuksista 90 %, kuitenkin niin, että komission rahoitus voi olla maksimissaan konsortiohakijoita kohti 180 000 euroa ja ilman eurooppalaista konsortiota hakevilla 150 000 euroa. Ehdotetun toimen kesto voi olla enimmillään 21 kuukautta.

Ehdotuspyynnöstä rahoitetaan myös yksi koordinaatiotoimi, jonka kautta on tarkoitus tukea kaikkia Euroopassa toimivia välittäjäorganisaatioita. Tehtävänä on myös muun muassa päivittää ohjelman nettisivuja, markkinoida ohjelmaa sekä järjestää verkostoitumistilaisuuksia. Hakijana tulee olla yksi organisaatio, joka todistettavasti pystyy toimimaan Euroopan laajuisesti. Hankkeen kesto voi olla enintään 25kk ja komission tuki on enimmillään 350 000 euroa, maksimissaan 90% hankkeen kokonaisbudjetista.

Tällä hetkellä suomalaisia välittäjäorganisaatioita ovat seuraavat: Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy, Päijät-Hämeen Koulutuskonserni – Lahden Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Koordinoiva taho on tällä hetkellä EUROCHAMBERS:

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp

www.southfinland.org