eEemeli 2008 -kilpailun tulokset


Niko Hakkarainen Tmi – KayakPaddling.net

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
Melontaopas.fi sivustolle on koottu edustava valikoima havainnollisesti animoituja melonta-aiheisia oppaita, joiden avulla pääset jyvälle muun muassa kajakkiin kapuamisesta tai vaikka eskimopyörähdyksestä. Vaiheittain etenevät oppaat ovat avuksi aloitteleville melojille ja ne sopivat oivallisesti myös melontakurssien opetusmateriaaliksi. www.melontaopas.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
KayakPaddling.net / Melontaopas.fi on innovatiivinen ja laadukas. Tuotteen sisältö on selkeä ja toteutus on tehty taidolla. Aineisto motivoi oppimaan. Tuote on uudella tavalla kaupallisesti hyödynnettävissä. Sisältö on helposti skaalatutuva, virkistävä, innostava kokonaisuus, ja selvästi myös kansainvälinen.


Kunniamaininnat:

Jyväskylän ammattiopisto ja Korento Oy – PedaGames

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
PedaGames-ympäristöön sisältyy kolme oppimispeliä ja pedagogista materiaalia. Oppimispelit ovat Secure, Voltage ja Decore. Securen sisältönä on turvallinen työskentely rakennustyömaalla. Voltage johdattaa pelaajat virtuaaliseen 3D-ympäristöön, jossa he ratkaisevat pientalon sähköistykseen liittyviä tehtäviä. Decoressa pelaajat toteuttavat omaa sisäistä sisustajaansa. Pedagoginen materiaali on koottu Pelaa ja opi -kirjaksi. Pelit pohjautuvat ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin.

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
PedaGames luo hyvät edellytykset opiskella ammatissa tarvittavia työelämän taitoja muiden opiskelijoiden kanssa yhdessä pelaten. Pelin erityinen vahvuus on yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Pelillisyys lisää oppimismotivaatiota ja rikastuttaa oppimisympäristöä. Tuote toimii mielenkiintoisesti työelämän ja opetuksen rajapinnassa, on innovatiivinen ja myös kaupallisesti hyödynnettävissä.


Tieturi Oy – SSP:n Perehdytyspassi – pehmeä lasku lentokentälle

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
Tieturin tuottama perehdytyskurssi SSP:n lentokenttäravintoloiden uudelle henkilöstölle nopeuttaa työn aloittamista ympäristössä, johon ei turvallisuussyistä pääse tutustumaan ennen työn aloittamista. Perehdytys tarjoaa hauskalla ja visuaalisella tavalla perustiedot uudesta työpaikasta ja työhön liittyvistä erityisaiheista. SSP:n näkökulmasta verkkoperehdytys helpottaa lähiperehdytystä ja mahdollistaa verkko-opiskelun seurannan. www.tieturi.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
SSP:n perehdytyskurssi on erinomainen aineisto uudelle työntekijälle. Tuote on koottu selkeäksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. Ohjelmisto on hyvin havainnollistava, toimiva ja positiivinen. Tuotantokonsepti on hyvin suunniteltu ja onnistunut.


Yleisradio – Opettaja.tv

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
Opettaja.tv on internetiä ja tv:tä hyödyntävä palvelukokonaisuus, joka tarjoaa opettajalle konkreettisia apuvälineitä päivittäiseen työhön, itsensä ammatilliseen kehittämiseen sekä vuoropuheluun muiden opettajien kanssa. TV-ohjelmat, täydennyskoulutus, tuntityökalu ja Suomen suurin opettajanhuone – kaikki samassa paketissa. www.opettaja.tv

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Opettaja.tv on Helppo ja selkeä tuotepaketti opettajan päivittäiseen työhön. Se tukee erityisesti yhteisöllisyyttä ja asiantuntijaverkoston rakentamista. Tarjolla on runsaasti laadukkaita ”oppimisaihioita” opetusmateriaaleiksi, joiden kehittämiseen opettaja voi myös omakohtaisesti panostaa. Yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä ja tarpeellinen kokonaisuus.


Muut finalistit:

Happywise Oy – Growwwings.net

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
Growwwings.net on peruskoulun ala-asteelle suunnattu kestävän kehityksen opetuspeli. Se on laaja oppimateriaali, joka yhdistää kestävän kehityksen teeman eri oppiaineisiin ja auttaa ymmärtämään, miksi ympäristön vaaliminen on tärkeää. Peli toimii internetissä, joten sitä voi pelata sekä koulussa että kotona. Pelissä jokaisella pelaajalla on oma puutarha, jota rakennetaan oppimisen myötä. Oppilaat voivat edetä pelissä itsenäisesti valmiiden opetustuokioiden ja tehtävien avulla.

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Growwwings.net on mielenkiintoinen ja opetusaineistoltaan laaja. Monipuolisissa tehtävissä ja animaatioissa pelin aihepiiri havainnollistuu oivalla tavalla. Peli toimii teknisesti hyvin ja on helppokäyttöinen kokonaisuus. Kohderyhmälleen se on informatiivinen ja helposti ymmärrettävä. Tuote käsittelee erittäin tärkeää asiaa, jossa tarvitaan jo pienestä pitäen paljon asennekasvatusta ja ymmärtämystä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä.


Kustannusosakeyhtiö Otava – Mediaetsivä

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

TUOTEKUVAUS:
Mediaetsivä on äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä mediakasvatukseen suunnattu oppimispeli, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Peli sopii 5.-9. luokkalaisille. Pelin tarkoituksena on kehittää oppijoiden medialukutaitoa ja kykyä tuottaa, tarkastella ja tulkita mediaviestejä kriittisesti. Ideana on opettaa mediakasvatukseen liittyviä teemoja tarinakeskeisen pelin avulla. www.otava.fi

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Mediaetsivä käsittelee aihettaan mielenkiintoisesti. Se motivoi juonen kehittelyn avulla opiskelijaa tuottamaan ja tulkitsemaan viestejä kriittisesti. Tuote on taidokkaasti tehty ja graafisesti hieno opetuspeli, jonka aihepiirin, kriittisen medialukutaidon merkitys korostuu ja kasvaa jatkuvasti medialisoituvassa yhteiskunnassa.


Melon Arbus Productions – France Aventures

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

France Aventures -oppimateriaalissa seikkaillaan viidessä Ranskan kaupungissa. Samalla testataan kuullun ymmärtämistä sekä kielitaitoa erilaisten tehtävien avulla ja tutustutaan kaupunkien kulttuuriin. Peli on tarkoitettu pari vuotta ranskaa lukeneille ala-asteen oppilaille. Pelissä on pyritty mahdollisimman hyvään eriytettävyyteen: edistyneemmät voivat pelata pelin kokonaan ranskaksi, mutta kaikki tekstit löytyvät myös tarvittaessa suomeksi.

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
France Aventures -oppimateriaali on hyvin toteutettu. Tuotteen avulla on helppoa ja antoisaa opiskella ranskankieltä. Sisältö motivoi oppimaan ja kokeilemaan. Pelatessa oppii myös kielialueen kulttuuria sekä eri alueiden tyypillisiä ääntämyksellisiä murteita. Ohjelmisto on teknisesti helppo ja hyvin toimiva kokonaisuus.


Melon Arbus Productions – Puutarhatonttuseikkailu

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie video)

Puutarhatonttuseikkailu on saksan kielen oppimateriaali ja Flash-seikkailupeli muutaman vuoden saksaa lukeneille ja kaikille saksan kielestä kiinnostuneille. Pelissä seikkaillaan Saksan, Itävallan ja Sveitsin kaupungeissa, ratkaistaan tehtäviä ja kerätään yllätyksiä. Tuote sisältää opettajan oppaan. Pelin tekstit ovat saksaa äidinkielenään puhuvien lukemia.

RAADIN ARVIO TUOTTEESTA:
Puutarhatontunseikkailu on hieno ratkaisu elävöittää saksankielen opetusta. Pelillisen toteutuksen sisällöissä otetaan huomioon kieltä eritasoisesti osaavat käyttäjät. Tuote on mielenkiintoinen ja opetuksellisesti toimiva kokonaisuus. Se inspiroi ja kannustaa oppimiseen. Ohjelma on helppokäyttöinen ja se toimii ongelmitta. Tuotteeseen liittyy hyvä tuki- ja kertausmateriaali.