eeemeli_2006

eEemeli 2006 -kilpailun tulokset

eeemeli_2006

eEemeli 2006-kilpailun voittaja

WSOY Oppimateriaalit Oy yhteistyössä Espoon kaupungin suomenkielisen opetustoimen tulosyksikön kanssa Opit-palvelu

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Espoo-strategian mukaan kaikkien oppilaiden tulee käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa säännöllisesti eri oppiaineissa. Tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tasa-arvoinen ja opetussuunnitelmien mukainen käyttö oppimisessa. Tavoitteeseen pyritään tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisella ja suunnitelmallisella hyödyntämisellä. Espoo ja WSOY lähtivät yhdessä toteuttamaan tavoitetta Opit-oppimisympäristöpalvelun avulla. Vuoden 2005 alusta alkaen kaikilla noin 3000 opettajalla ja 30 000 oppilaalla on ollut pääsy palveluun omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Opit-palvelu on Internet-pohjainen palvelu, jossa Espoon opetustoimi muodostaa oman suljetun verkko-oppimisympäristön. Opettajat ovat verkostoituneet kaupungin sisällä ja luoneet omia toiminta- ja kehittämisfoorumeitaan verkkoympäristöön.

Raadin arvio tuotteesta:
”Tuote on selkeä toteutukseltaan ja ulkoasultaan ja sen helppokäyttöisyys ja tehtävien monipuolisuus houkuttelevat oppimaan. Tuote on osoitus määrätietoisesta tuotekehityksestä ja uudenlaisten toimintatapojen toteutuksista. Sen laajennusmahdollisuudet ovat rajattomat. Espoon kaupungin kanssa toteutetussa kumppanuushankkeessa tuote on tukenut hyvin kaupungin strategiaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tuote mahdollistaa opettajien omien sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämisen, erilaisten opiskelijoiden oppimistyylien huomioon ottamisen ja tuo myös vanhemmat mukaan oppimisympäristöön. Tuotteen vaikuttavuus on laajaa”.


Muiden kilpailusarjojen voittajat:

Yrityksen liiketoimintaprosessit -sarja

Tieturi Vision Oy
Talouden tunnusluvut tutuksi eLearning

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Verkkokurssi tutustuttaa oppijan yritystalouden perusteisiin – yritysten toimintaympäristöön, liiketoiminnan perusteisiin, talouden tunnuslukuihin ja tilinpäätösdokumentteihin. Kurssiin voidaan toteuttaa yrityskohtainen osuus. Sisältö on esitetty eri näkökulmista ja useita medioita käyttäen. Kurssin hallinnoijat voivat seurata kurssin kävijämääriä erillisellä seurantasivulla. Kurssin sisältörakenne on suunniteltu yhdessä kolmen asiakasyrityksen kanssa.

Raadin arvio tuotteesta:
”Tuotteessa on onnistuttu erinomaisesti selkeyttämään ja selittämään aina ajankohtaiseen aihealueeseen liittyvät asiat. Tuotteen haastavat tehtävät ja mukaansatempaava ulkonäkö pitävät oppimisinnon korkealla. Tuote on monipuolinen ja helposti monistettavissa eri yritysten tarpeisiin. Tuote auttaa koko henkilöstöä ymmärtämään ja seuraamaan yrityksen ja sen ympäristön taloudellisia tunnuslukuja ja tehden ymmärrettäväksi niiden vaikutuksen yrityksen strategisiin päätöksiin.”


Ammatillinen osaaminen ja henkilöstökoulutus -sarja

3T Ratkaisut Oy
Kampin terminaalit tutuksi kuljettajille

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Kampin terminaalit tutuksi kuljettajille verkko-opetuksen avulla perehdytetään ennakkoon kaikki terminaaleissa operoivat linja-autokuljettajat toimimaan oikein normaali- ja poikkeustilanteissa. Haasteita lisää toimiminen maanalaisissa tiloissa. Kuljettajien ripeä ja oikea toiminta esimerkiksi bussipalon tai liikenneonnettomuuden sattuessa on ensiarvoisen tärkeää. Verkko-opetusratkaisu on osoittautunut erittäin toimivaksi malliksi laajan – lähes 5000 kuljettajaa – ja ympäri Suomea sijaitsevan kohderyhmän kannalta.

Raadin arvio tuotteesta:
”Tarkasti asiakkaan tarpeeseen ja kohderyhmälle suunnattu selkeä ja käytännönläheinen tuote. Tuotanto on tehty yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa ja jaettu asiantuntijuus näkyy tuotteessa. Animaation, videon ja kerronnan yhdistelmä luo elämyksellisyyttä ja toimii hyvin. Eri aihealueita on käsitelty laajasti ja tehtävät tukevat hyvin oppimisprosessia. Se on tuotettu asiakkaan täsmätarpeeseen mahdollistaen nopean koulutuksen laajalle joukolle. Tuote lisää yleisesti kohderyhmänsä linja-autonkuljettajien turvallisuustietoisuutta joukkoliikenteessä.”


Muut finaaliin päässeet tuotteet:

Mediamaisteri Group yhteistyössä Paikallisosuuspankkiliiton ja Säästöpankkiliiton kanssa:
Kehityskeskustelu – vuorovaikutusta ja kehittymistä -verkkokoulutus

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Kehityskeskustelu – vuorovaikutusta ja kehittymistä -verkkokoulutus on rakennettu tilanteessa, jossa pankit valmistautuvat luopumaan eläkkeelle jäävistä, asiantuntevista työntekijöistään ja samalla haluavat varmistaa osaamisen myös tulevaisuudessa. Verkkokoulutus kehittää vuorovaikutusta yksilöiden ja pankin kehittymissuunnitelmien välillä. Verkkokoulutuksen avulla pankki luo itselleen toimivan kehityskeskustelukäytännön sekä kehittää henkilöstönsä kehityskeskusteluosaamista. Koulutus on toteutettu avoimen lähdekoodin verkko-oppimisalustalle.

Raadin arvio tuotteesta:
”Kehityskeskustelu – vuorovaikutusta ja kehittymistä verkkokoulutus on hyvin jäsennelty kokonaisuus. Se keskittyy aiheeseen ja tarjoaa laajan materiaalin oppimisen pohjaksi. Vuorovaikutteisuuteen ja avoimen lähdekoodiin perustuvan ympäristönsä avulla tuote tarjoaa lisäarvoa käyttäjilleen. Tuotetta on mahdollista jatkuvasti kehittää kokemusten karttuessa.


Prewise Finland Oy
Nokia brand e-learning – Core identity elements

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Nokia brand e-learning konkretisoi Nokian brändin uudistumista ja siihen liittyviä käytännön muutoksia. Koulutusmoduuli esittelee, havainnollistaa sekä harjoituttaa käyttämään uuden visuaalisen ohjeiston periaatteita, elementtejä ja työkaluja sekä opastaa lisätiedon lähteille. Koulutuksen tavoitteena on saada aikaan yksi globaali toimintatapa ja sitouttaa muutokseen nokialaiset, alihankkijat ja kumppanit. Moduuli toimii sekä itsenäisenä koulutuksena, että lähikoulutuksen tukena.

Raadin arvio tuotteesta:
”Tuote on ulkoasultaan ja toteutukseltaan erinomainen. Selkeä toteutus ja hyvät tehtävät houkuttelevat opiskelemaan. Opiskelija saa omista tekemisistään suoran palautteen ja ymmärtää kuinka tärkeä tiukka brändi on liike-elämässä. Tuote konkretisoi hyvin yrityksen brändin visuaalista uudistumista ja siihen liittyviä käytännön muutoksia. Tuote auttaa ymmärtämään visuaalisen viestinnän merkityksiä ja eri ulottuvuuksia.”


Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto yhteistyössä Gamelion Oy:n kanssa
Vesiturva-Games

Katso kooste tuotteesta (Windows Movie -video)

Tuotekuvaus:
Vesiturva-Games on uudenlainen viestintäkeino vesiturvallisuuden edistämiseksi. Pahimmillaan yksi hukkunut voi aiheuttaa jopa 1 milj. € menetykset kansantaloudelle, joten muutaman 10 th€ sijoitus tulee moninkertaisesti takaisin yhdessäkin ihmishengessä. Peli edustaa uutta ajattelua SUH:n viestinnässä ja pyrkii haastamaan niin lapsia, nuoria kuin aikuisia välittämään ihmisistä.

Raadin arvio tuotteesta:
”Vesiturva-Games on tuote jossa yhdistetään erinomaisesti asiatietoa ja leikkimieltä. Se on hauska ja kohderyhmälleen hyvin soveltuva. Oppiminen tapahtuu kuin itsestään pelejä pelattaessa. Tuote on hyvä esimerkki kansalaisille suunnatusta aineistosta, joka soveltuu varsinaista kohderyhmää laajemmallekin joukolle. Tuotteen sisältö on yhteiskunnallisesti tärkeä ja se on hyvin hyödynnettävissä. Se toimii hyvin käytännön uimaopetuksen täydentäjänä motivoiden nuorten lisäksi myös aikuisia.”