eeemeli_2005

eEemeli 2005 -kilpailun tulokset

eeemeli_2005

eEemeli 2005 -kilpailun voittaja:

Promentor Solutions Oy:
Promentor Protocall Engineering

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
PROTOCALL ENGINEERING kielikurssien avulla voi opiskella teknistenalojen englantia, ruotsia ja saksaa. Kukin kurssi sisältää 10 äänitettyä kappaletta eri aihealueista, runsaasti hypertekstilinkkejä, n. 130 interaktiivista harjoitusta, nelikielisen sanakirjan, kielenkäyttömalleja, lisätekstejä teknisistä aiheista ja kielioppiosion. Lisäksi ohjelma sisältää kielistudion oman ääntämisen harjoittelua varten. Kussakin kurssissa on 80-100 tuntia oppimateriaalia.

Raadin arvio tuotteesta:
Promentor® Protocall Engineering on monipuolinen, tasapainoinen ja selkeä koulutusratkaisu kielten opiskeluun. Laaja ja käytännönläheinen sisältö antaa mahdollisuuden työelämässä tarvittavan hyvän käytännön kielitaidon saavuttamiseen. Tuotteen avulla opiskelu sujuu itsenäisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Johdonmukainen ja toimiva ratkaisu arjen työssäoppimisen tueksi.

Tuotantotiimi:

TEKNINEN TOTEUTUS:
Promentor Solutions Oy:
Hannu Maaranen: ohjelmistosuunnittelu ja materiaalin käsittely
Antti Holopainen: ohjelmistosuunnittelu ja materiaalin käsittely
Esko Rikkonen: äänien käsittely
Päivi Tarhonen: testausprojektinhallinta, äänien ja materiaalin käsittely sekä kuvitus
Taina Halttunen: materiaalin editointi ja kuvien käsittely
Panu Punkari: graafinen suunnittelu ja kuvitus
Stefan Parviainen: testaus ja äänien sekä materiaalin käsittely
Jonttu Leskinen: testaus ja äänien käsittely
Anu Telkkinen: testaus, tuotepakkauksien suunnittelu ja toteutus
Niina Telkkinen: testaus
Juha Telkkinen: tekninen projektipäällikkö
Olli Kautonen: myynti ja markkinointi

OPPIMATERIAALI-SISÄLLÖN TOTEUTUS:
Tampereen ammattikorkeakoulu:
Joni Sallila: projektipäällikkö, ruotsin kurssimateriaalin käsikirjoitus, äänitys
Claudia Hallikainen: saksan kurssimateriaalin käsikirjoitus, äänitys
Kristiina Tillander: englannin kurssimateriaalin käsikirjoitus, äänitys
Sanna Haarala: studiovastaava, ääntenkäsittely

Lukijat:
Taru Owston: englanti
Michael Owston: englanti
Michael Belin: englanti
Nina Ristiluoma: ruotsi
Carl-Eric Johansson: ruotsiv
Mats Rajalaakso: ruotsi
Reima Hallikainen: saksa
Jörg Langwaldt: saksa
Alexandra Matschke: saksa
Tiina Paulanne: saksa
Martin Zechner: saksa

Skeria Utveckling: Gustaf Ulander: ruotsin kielioppiosuus
Leipziger Sprach- und Kommunikationsberatung Gbr (LSB):
Dr. Armin Krause: saksan kielioppiosuus
Richard Lewis Communications: Ryland Gibbs-Harris: englannin kielioppiosuus sekä äänitys.

Insinööriliitto:
Heidi Husari: kieliasullinen testaus
Jussi Hallamaa: kieliasullinen testaus

Globalia Formacion:
Carlos Duro, kieliasullinen testaus
Luis Miguel Sebastian Garcia, kieliasullinen testaus

Metso Automation Networks Oy:
Taina Heimonen, vaatimusmäärittely
Lauri Klemetti, vaatimusmäärittely
M-Real: Petri Hurri, vaatimusmäärittely
Finnmirror: Hannu Pälä, vaatimusmäärittely
Bewag AG, Heizkraftwerk Mitte: Andreas Jahn, vaatimusmäärittely

Langlex: Kari Leinonen, projektin ulkoinen arvioija


Jaetulla toisella sijalla :

Everscreen Oy
Valve Group Oyj

Everscreen Oy:
Tietoturvakoulu

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Tietoturvakoulussa käsitellään ajankohtaista internetin tietoturva-teemaa peruskouluikäisten oppilaiden, opettajien sekä vanhempien näkökulmista. Palvelun tilaaja on Kansallinen Tietoturvapäivä 2005 -hanke, johon kuuluu laaja rintama elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioita. Projektin suunnittelu ja käsikirjoitus on tehty yhteistyössä Everscreenin ja Tietoturvapäivä-hankkeen kesken, projektin toteutus ja hallinta ovat Everscreenin käsialaa. Palvelu on toteutettu Suomessa, Tanskassa ja lähitulevaisuudessa Ruotsissa.

Raadin arvio tuotteesta:
Tietoturvakoulu on mukaansa tempaava, tarinaan pohjautuva verkkopalvelu, jossa tietoturvan riskit on liitetty arjen erilaisiin tilanteisiin. Haasteellista aihetta käsitellään käytännönläheisesti ja helppotajuisesti. Tuote on tyylikäs ja hyödyllinen kokonaisuus, jossa on mukana vuorovaikutteisuutta. Sarjakuvamainen tuote puhuttelee myös valittua kohderyhmää laajempaa joukkoa.

Tuotantotiimi:
Terttu Terho (käsikirjoitus ja piirrokset)
Teemu Luoma (graafinen suunnittelu ja koosto),
Jarmo Juhala (projektipäällikkö)
Teemu Kujala (key account manager)


Valve Group Oyj:
Galaktori

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Kuluttajavirasto tilasi marraskuussa 2003 yläasteikäisille nuorille suunnatun pelin, jonka tarkoituksena on antaa valmiuksia fiksuun kuluttamiseen sekä tarjota tietoa nuoren kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Aiheen ympärille kirjoitettiin sci-fi-henkinen tarina, jonka tarkoitus on saada käyttäjä pohtimaan arkipäivän kulutukseen liittyviä päätöksiä. Päätehtävänä on kerätä riittävästi energiaa Seitsemän viisauden kirjan avaamiseksi. Energiaa pelaaja saa oikeista valinnoista, joista useimmat liittyvät kulutuspäätöksiin. Pelin maailma liittyy nuorten elämään, mutta Galaktoria voivat pelata aikuisetkin.

Raadin arvio tuotteesta:
Galaktori on eläväisesti toteutettu, hyödyllisiä asioita opettava monipuolinen peli. Tuotteen avulla nuoret saavat konkreettista tietoa kuluttajakauppaa koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista. Arjen hyödyn näkökulmasta tarkasteltuna tuote on hyvä ja tarpeellinen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Vahvuutena kohderyhmälle toimiva lähestymistapa, sillä grafiikka, pelattavuus ja hauskat tarinat motivoivat oppimaan.

Tuotantotiimi:
Jarkko Könönen, konseptisuunnittelu ja käsikirjoitus
Marius Lönnrot, visuaalinen suunnittelu
Lari Vaartio, ohjelmointi ja animointi
Jere Järvinen, animointi
Pekka Meskanen, äänet ja ohjelmointi
Peter Aulén, projektinjohto


Kunniamaininta

3T Ratkaisut Oy:
Maatilalasten turvapeli

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Maatiloilla sattuu lapsille vuosittain satoja tapaturmia. Kehitetyn verkkopelin tavoitteena on opettaa lapsia tunnistamaan ja varomaan maatilojen keskeisiä vaaroja. Pedagogisena lähestymistapana on pelaamalla oppiminen, koska kohderyhmänä ovat 6-10 vuotiaat lapset. Toteutuksessa on hyödynnetty eri multimediaelementtejä – musiikkia, puhetta, kuvia, animaatiota ja vuorovaikutteisia tehtäviä. Pelilogiikka on tuttu tavallisista lautapeleistä, ja pärjäämiseen vaikuttavat sekä osaaminen että onni.

Raadin arvio tuotteesta:
Maatilalasten turvapelissä eri multimediaelementtejä on hyödynnetty onnistuneesti. Peli valloittaa kohderyhmänsä visuaalisuudellaan ja yksinkertaisuudellaan, lisäksi se on opettavainen ja viihteellinen. Arjen hyödyn näkökulmasta peli on helppokäyttöinen ja elämyksellinen e-oppimistuote, joka sopii hyvin oppimisen tueksi lapsille.

Tuotantotiimi:
3T Ratkaisut Oy:
Marko Vuorinen: projektinjohto ja käsikirjoitus
Juha Merjama: käsikirjoitus
Janne Pasanen: käsikirjoitus ja multimediatuotanto
Kirsi Pelto-Aho: graafinen suunnittelu
Sitefactory Oy: multimedia-ohjelmointi
Studio Dreamhouse: äänityöt
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
Erkki Eskola ja Anna-Riikka Pukari:
projektin rahoitus, valvonta ja asiantuntijatuki


3T Ratkaisut Oy:
Turvallisuustietoiskut

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Turvallisuustietoiskut (10 kpl) ovat noin 5 minuutin kestoisia esityksiä vakavia tapaturmia ja terveysvaaroja aiheuttavista aiheista, esimerkkeinä liukastuminen, tikastyöskentely ja melu. Multimedian keinoin on tapaturmaesimerkit ja niiden syntymekanismit, tilastot ja sekä aiheisiin liittyvät torjuntakeinot saatu mielenkiintoiseen, pedagogisesti toimivaan ja kansantajuiseen muotoon. Internet jakelukanavana tarjoaa tietoiskut laajasti koko työelämän ja oppilaitosten käyttöön.

Raadin arvio tuotteesta:
Turvallisuustietoiskut on selkeä ja käytön kannalta luotettava e-oppimistuote, jossa tiiviisti ja asiapitoisesti opastetaan turvallisuuden johtamiseen ja työolojen kehittämiseen. Aihealueiden valinta on onnistunut, osa aiheista sopii myös vapaa-ajan turvallisuuden edistämiseen. Arjen hyödyn kannalta materiaali on kansantajuisessa muodossa.

Tuotantotiimi:
3T Ratkaisut Oy
Heikki Laitinen: projektinjohto ja käsikirjoitus
Juha Merjama: käsikirjoitus
Janne Pasanen: multimediatuotanto
Kirsi Pelto-Aho: graafinen suunnittelu ja multimedia-ohjelmointi
Marko Vuorinen: tuotannonohjaus ja käsikirjoitus
Studio Dreamhouse: äänityöt
Sosiaali- ja terveysministeriö,
Työsuojelurahasto,
Työtapaturmaohjelma
Fennia: projektin rahoitus, valvonta ja testaus


Adulta Oy:
eTieNet

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
eTieNet on Moodle-verkko-oppimisympäristöön tuotettu tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden perusosaamisen kahdeksan moduulin opintokokonaisuus, jonka laajuus on 16 oppilastyöpäivää ja lisätehtävien avulla noin 30 oppilastyöpäivää. Sisällöt on tarkoitettu tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden perusteiden opiskeluun. Moduuleita voidaan käyttää itsenäisesti tai muun opetuksen tukena.

Raadin arvio tuotteesta:
eTieNet on monipuolinen, haastava ja helppokäyttöinen tietopaketti, joka soveltuu hyvin itseopiskeluun. Arjen hyödyn kannalta tuote on helposti saatavilla, lisäksi jatkuva ylläpito takaa ajan tasalla olevat sisällöt. Tuote luo hyvän ammatillisen opiskelun perustan, vähentäen lähiopetuksen tarvetta.

Tuotantotiimi:
Hannu Jaakohuhta
Kari Kolehmainen
Topi Huurros
Raija Velez
Toni Laaksonen
Kaisa Puusola
Everscreen


Ellibs Oy:
Ellibs Web Kirjasto

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Ellibs Web Kirjasto on sähköinen kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisten kirjojen hankinnan ja lainaamisen. Sen avulla voidaan tarjota lainattavaksi laaja määrä tietokirjallisuutta ilman varastointia. Ellibs tarjoaa sadan arvostetun tietokirjakustantajan kirjallisuutta Suomesta, Ruotsista ja Britanniasta. Ellibs toimii välityskanavana suoraan kustantajalta kirjastolle ilman vuosittaisia kustannuksia. Asiakas maksaa ainoastaan sisällöistä. Ellibs tarjoaa tasokkaan teknologian sähköisten kirjojen lainaamiseen yli 200 kirjastolle.

Raadin arvio tuotteesta:
Ellibs Web Kirjasto on toimiva ja helppokäyttöinen e-kirjastopalvelu, joka samalla tukee muita e-oppimisen toteutuksia. Palvelun grafiikka on selkeä ja miellyttävä. Tuote mahdollistaa tietokirjallisuuden lainaamisen ajasta ja paikasta riippumatta, palvellen arjessa moninaisia käyttäjäryhmiä.


GoodMood Productions Oy:
Osuuspankkikeskuksen verkkokoulutus

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
GoodMood WIP® (Webcasting Information Platform) on alallaan johtava reaaliaikaisten ja nauhoitettujen esitysten verkkoviestintäsovellus, joka mahdollistaa liikkuvan kuvan tehokkaan käytön osana yritysten, oppilaitosten ja julkishallinnon viestintäratkaisuja. Sovellus yhdistää ainoana maailmassa webcastingin, WebTVn, täysin ohjelmistopohjaisen videoneuvottelun, julkaisuportaalin ja monipuoliset hallintatyökalut yhteen käyttöliittymään. GoodMood WIP on täysin selainpohjainen client-server-kommunikaatiojärjestelmä.

Raadin arvio tuotteesta:
GoodMood WIP on tehokas oppimisen väline integroituna muihin järjestelmiin ja palveluihin. Ratkaisu tehostaa organisaatioiden viestintää ja vähentää kustannuksia koulutettavan henkilöstön määrästä riippumatta. Ratkaisu on palvelukokonaisuutena toimiva, mistä on todellista hyötyä arkeen esimerkiksi etäkoulutuksissa. Kohderyhmälleen se on oivallinen verkkoviestintäsovellus.

Tuotantotiimi:
R&D osasto, CTO Rami Alangon johdolla
Webcasting Service team, johtaja Ismo Laitakarin johdolla


Huoneistokeskus Oy:
Huoneistokeskuksen verkkokoulutus

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Huoneistokeskuksen intranettiin toteutettu myyntineuvottelijoiden perehdyttämiseen tarkoitettu sivusto. Sivustolla käsitellään laajasti Huoneistokeskuksen toimintatapoja myyntitekniikasta juridiikkaan. Perehdyttäminen sisältää puhetta, esimerkkivideoita, kuunnelmia sekä lopputehtäväosion. Ohjelman sisältöä voidaan päivittää selainpohjaisella ylläpitotyökalulla.

Raadin arvio tuotteesta:
Huoneistokeskuksen verkkokoulutus on asiallinen ja huolellisesti toteutettu verkko-koulutussovellus. Tuote tuo hyötyä arkeen tehostamalla myyntineuvottelijoiden työhön perehdyttämistä. Mediaelementtejä on käytetty monipuolisesti ja tuotteen visuaalisuus miellyttää silmää. Kokonaisuudessaan koulutussovellus on varsin toimiva e-oppimisratkaisu.

Tuotantotiimi:
Content Bakeryn projektipäällikkö: Sanna Korttinen

Huoneistokeskuksen projektipäällikkö: Juha Kivelä
Käsikirjoitus: Hannu Ahola, Riitta Romo
Kuvat: Huoneistokeskus
Grafiikka, flash animointi: Tarmo Lavikka
Ohjelmointi: Mikko Karhu, Jari Turkia
Videotuotanto: Ronny Virtanen, Kari Saastamoinen


Kustannusosakeyhtiö Otava Oy:
Verkko-opas viestintätaitoon

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Verkko-opas viestintätaitoon on puhe- ja kirjoitusviestinnän interaktiivinen oppi- ja käsikirja. Opas soveltuu esimerkiksi yrityksille, ammatillista korkeakoulutusta tarjoaville oppilaitoksille, kaupungeille ja julkishallinnon organisaatioille. Verkko-opas on esimerkki nykyaikaisesta verkkokirjoittamisesta – sitä voidaan käyttää sekä henkilöstön kehittämisohjelmissa että tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Tuote toimii itsenäisenä www-sivustona esim. intra-, internetissä tai oppimisympäristöissä.

Raadin arvio tuotteesta:
Verkko-opas viestintätaitoon on laaja ja toimiva itseopiskelupaketti viestintätaitojen oppimiseen. Tuote on mielenkiintoinen, havainnollistava ja hauska kokonaisuus, joka sisältää runsaasti vuorovaikutteisuutta ja esimerkkejä käytännön viestintätilanteista. Arjen hyödyn näkökulmasta se sopii mainiosti työn ja opiskelun tukimateriaaliksi toimien esimerkkinä nykyaikaisesta verkkokirjoittamisesta.

Tuotantotiimi:
Irma Repo, asiantuntija/kirjoittaja
Anu Vuorento, verkkokäsikirjoittaja, R5vision
Henry Nyberg, projektipäällikkö, R5vision
Tero Salonen, tekninen koostaja, R5vision
Jari Kostiainen, yhteyspäällikkö, R5vision
Heikki Hiltunen, kustannuspäällikkö, Otava


Platinum Media Oy:
Lainsäätäjät

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Lainsäätäjät on uusi ja innovatiivinen tapa opiskella lainsäädännön prosessia, parlamentarismia ja politiikkaa eduskunnan lisärakennuksen Kansalaisinfossa. Lainsäätäjät on tarkoitettu yläasteikäisille ja heitä vanhemmillekin opiskelijoille. Lainsäätäjien tarkoitus on opastaa pelaajille, miten laki syntyy Suomessa ja kertoa kansanedustajan työstä. Lainsäätäjät perustuu lakiehdotuksen eri käsittelyjärjestyksen vaiheisiin sekä välipeleihin, joissa tutustutaan eduskuntatyöhön ja otetaan kantaa käsiteltävään lakiehdotukseen. Peliä pelataan moninpelinä.

Raadin arvio tuotteesta:
Lainsäätäjät on visuaalisesti kaunis tuote, joka toimii näyteikkunana politiikan arkeen ja päätöksentekoon. Peli on uusi, erilainen ja innovatiivinen, lisäksi sen tietosisältö on kattava ja graafinen ilme onnistunut. Tuote sopii pelinomaisuudessaan kohderyhmälleen ja arjen hyödyn kannalta tukee konkreettisesti koulujen yhteiskuntaopin opetusta.

Tuotantotiimi:
Käsikirjoittajat: Mari Keski-Korsu ja Taina West
Art Director: Janne Hänninen
Graafikko: Pekka Neuvonen
Animaattori: Maija Rajala
Flash-koostaja: Juha-Pekka Huikuri
Ohjelmoijat: Juha-Pekka Huikuri ja Jaakko Ijäs
Äänisuunnittelija: Aku Raski
Tuotantovastaavat: Tommi Bäckgren ja Mari Keski-Korsu
Projektinjohtajat: Markus Aho ja Teija Auer


Tieturi Online Oy:
Projektikäytännöt tutuksi-ratkaisu

Katso kooste tuotteesta (Quicktime)

Tuotekuvaus:
Projektikäytännöt tutuksi -ratkaisun avulla projektin jäsen oppii ymmärtämään oman roolinsa ja työpanoksensa merkityksen projektin onnistumiselle. Ratkaisun tavoitteena on, että projektin jäsenet tukevat toiminnallaan projektipäällikköä ja vaikuttavat siten projektin menestykseen. Ratkaisun sisällöllinen rakenne heijastaa projektin vaiheita projektin jäsenen näkökulmasta: valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päätös. Ratkaisussa asiasisältöä havainnollistetaan sarjakuvan muodossa toteutetuilla tarinoilla, jotka liittyvät projektin vaiheisiin tosielämässä.

Raadin arvio tuotteesta:
Projektikäytännöt tutuksi on toimiva e-oppimisratkaisu, jossa on hyvin valittu asiasisältö sekä havainnollinen ja eläväinen esitystapa. Tuote tuo todellista hyötyä arkeen ja käyttää sopivasti apuna median tarjoamia mahdollisuuksia. Oppimisen tekevät mielekkääksi ja motivoivaksi tuotteen miellyttävä visualisointi sekä käytettävyys.

Tuotantotiimi:
Kalle Huhtala – projektipäällikkö ja tuottaja
Satu Kuisma
Joni Petroff
Mika Puskala
Susanne Valkeakari
ja Timo Mikama (free lancer)