E-oppimisen ja osaamisen kehittämisyritys autetaan kansainväliseen kasvuun

Tekes 5.7.2011

Suomalainen Mediamaisteri on valittu yhdeksi pilottiyritykseksi uuteen suomalaiseen julkisen sektorin uuteen palvelumalliin Kasvuväylään. Vuosittain noin 15-20% liikevaihtoaan kasvattaneen Mediamaisterin osaamista ovat e-oppimisen ja osaamisen kehittäminen. Välineet on kehitetty avointa lähdekoodia hyödyntämällä, mikä on toimialalla uutta.

Uusi julkisen sektorin palvelumalli Kasvuväylä on valinnut yhdeksi pilottiyrityksekseen Mediamaisteri Oy:n. Kasvuväylän keskeinen tavoite on luoda kansainvälistymismahdollisuuksia potentiaalisille suomalaisille pk-yrityksille. Kasvuväylä on Suomen oloissa täysin uudenlainen toimintamalli monen eri julkishallinnon toimijan välillä. Palvelumallin ovat rakentaneet yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön alaiset ELY-keskus, Finvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Tekes.

Kasvuväylään on ensi vaiheessa valikoitu suomalaisia ICT-yrityksiä, jotka ovat jo menestyneet kotimaassa, ja joilla uskotaan olevan hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Yksi valituista on sosiaalisen median sekä henkilöstön kehittämisen ratkaisuja tarjoava Mediamaisteri, jolla on toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa. Yrityksessä työskentelee noin 25 henkeä.

Tampereen yliopistosta alun perin ulos kasvaneen Mediamaisterin liikeidea on kehittää uudenlaisia, opiskelijan omaan osallistumiseen perustuvia osaamisen ja oppimisen välineitä. Jokaisen osaamisen ja oppimisen tarpeet sekä oppimiskokemukset ovat erilaisia.

Mediamaisteri keskittyy rakentamaan verkko-oppimisen ja osaamisen kehittämisen teknologiaa, ja tuotekehitystä tehdään tiiviisti Tekesin kanssa. Mediamaisteri on jo tehnyt markkinatutkimusta USA:ssa sekä Persianlahden maissa. Mediamaisteri tuotteistaa palvelujaan valmiiksi tuotteiksi, jotka on mahdollista lanseerata nopeasti myös kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen on nyt tärkeänä tavoitteena, ja Kasvuväylällä haetaan siihen edellytyksiä.

”On todella hienoa, kun julkisen sektorin toimijat ovat rakentaneet innovatiivisen yritysten tarpeista lähtevän rahoitus- ja kehittämisinstrumentin. Aikaisemmin tukea kasvulle piti hakea jokaiselta toimijalta erikseen. Nyt voimme keskittyä yrityksen kasvuun ja kehittymiseen koko yrityksen tarpeista käsin, eikä hakea yksittäisiltä toimijoilta tukea yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Olemme todella tyytyväisiä”, Mediamaisterin toimitusjohtaja Timo Väliharju toteaa.

”Kasvuväylän palvelumalli on saanut erittäin hyvän vastaanoton pilotissa mukana olevilta yrityksiltä. Palautteen kannustamana toimintamallia kehitetään edelleen”, kertoo toimialajohtaja Risto Setälä Tekesistä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Väliharju, Mediamaisteri, puh. 050 330 3339
Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes, puh. 050 5577 858
Tiedottaja Soile Thalén, Tekes, puh 010 60 55716

Kasvuväylä on uudenlainen suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymiseen tähtäävä julkinen palvelumalli, jonka ovat yhteistyössä rakentaneet ELY-keskus, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Tekes. Kasvuväylää on pilotoitu kevään aikana Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla ICT-kasvuyritysten kanssa.