Digikevät Kotokarusellissa

SeOppi 2/2020
Teksti: Timi Eskelinen, Etelä-Savon ammattiopisto


Digiosaamisen kehittäminen sekä hyödyntäminen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa on ollut Kotokaruselli-hankkeen yhtenä tavoitteena alusta saakka. Poikkeuksellisena etäopetuskeväänä digitalisuuden painoarvo kasvoi entisestään. Eräänä maaliskuisena maanantaina huomasimme, että hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeän opetus- ja ohjaustoiminnan ainoina toteuttamisvälineinä ovat digitaaliset menetelmät lukuvuoden loppuun saakka. Ennenkokematon tilanne asetti haasteita opettajille ja opiskelijoille. Tällaiseen testiin emme olleet aiemmin päässeet.

Digitaalisten oppimateriaalien toteutukseen ja hyödyntämiseen oli keskityttävä aiempaa enemmän. Jatkoimme hankkeen opiskeluvalmiuksia parantavien yksilöllisen tuen ja opintokokonaisuuksien tarjontaa keväällä parhaamme mukaan. Teimme paljon verkko-oppimateriaaleja, ammattisanastoja sekä opiskelijoiden henkilökohtausta ohjausta etäyhteyksin. 

Palautteen perusteella etäopetusaikana tekemämme digitaalinen työ on ollut kohderyhmäämme palvelevaa. Vaikka pakollinen digiloikka on ollut erityisen hyvä kasvattamaan kohderyhmänä olevien maahanmuuttajien digitaitoja, tuottaa sosiaalisten kontaktien välttäminen myös haasteita kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Monet perustaidot sekä suomen kielen taito saattavat kärsiä kevään kaltaisissa olosuhteissa. 

Etäopetuskevään kokemusten perusteella voimme hankkeena todeta, että tarvitsemme sekä vahvaa digitaalista pedagogiikkaa että ammattitaitoista lähiopetusta. Olemme kiitollisia etäopetuskeväänä saadusta digitaalisesta kokemuksesta ja mahdollisuudesta panostaa aiempaa laajemmin digimateriaalien tuottamiseen sekä sähköiseen opetukseen. Toivomme, että oppilaitoksissamme voimme oppia näistä kokemuksista parhaamme mukaan mallin, jossa hyödynnämme digitaalisen opetuksen sekä lähiopetuksen parhaita puolia. Näin luomme erinomaisia kehitysmahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

Kotokaruselli-hanke on Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoima neljän osahanketoteuttajan ESR-rahoitteinen yhteishanke (1.9.2018-31.12.2020). Muut osahanketoteuttajat ovat Savon ammattiopisto, SAMIedu, sekä YSAO. Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen siirtymistä, kartoittaa heidän osaamistaan sekä tunnistaa ja tukea opiskeluvalmiuksia. Digiosaamista kehitetään ammatillisen koulutuksen välineenä ja digitaalisia menetelmiä käytetään osaamisen tunnistamiseen. Digipedagogiikka ja koulutuksen saavutettavuus sekä ohjauksen uusien mahdollisuuksien löytäminen ovat keskeisiä asioita hankkeessa. Tavoitteena on myös maahanmuuttajien oppisopimuksen kehittäminen työvoimapula-aloille sekä työelämälähtöinen ohjaus työpaikoilla.

Hankkeen blogi: https://kotokaruselli.blogspot.com/