CIMO hakee järjestäjiä v.2011-2012 opintovierailuille

CIMO hakee järjestäjiä Suomessa lukuvuonna 2011-2012 järjestettäviin EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman opintovierailuihin (yleissivistävä- ja ammatillinen koulutus). Onko organisaatiollasi ja alueellasi erityisosaamista tai kiinnostavia toimintamalleja koulutuksen alalla? Haluatko jakaa osaamistasi ja verkostoitua kansainvälisesti? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa foorumin keskustelulle, oppimiselle, keskinäiselle tiedonvaihdolle sekä verkostoitumiselle samasta aiheesta kiinnostuneiden eurooppalaisten koulutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Mitä ovat opintovierailut?

Opintovierailujen tulee liittyä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin teemoihin (teemoihin voi tutustua lähemmin osoitteessa www.cimo.fi/opintovierailut). 3-5 päivään kestävän opintovierailun ohjelma muodostuu valittuun aiheeseen liittyvistä luennoista, keskustelutilaisuuksista, vierailuista oppilaitoksiin, yrityksiin ja eri organisaatioihin. Kaikki vierailukuvaukset kootaan alkukeväällä 2011 ilmestyvään sähköiseen vierailukatalogiin.

Vierailun järjestäminen pähkinänkuoressa

  • Vierailun järjestäjä suunnittelee vierailun sisällän ja vastaa käytännön järjestelyistä (tiedottaminen, vierailukohteiden sopiminen jne.).
  • Vierailun pituus on korkeintaan viikko (5 arkipäivää), osallistujia on noin 10-15.
  • Osallistujat saavat lähtömaastaan apurahan, joka kattaa matkat, majoituksen ja muita vierailusta aiheutuvia kuluja.
  • Vierailun voi toteuttaa 1.9.2011-31.5.2012 välisenä aikana, oppilaitosten loma-aikoja lukuun ottamatta.
  • CIMO ohjaa ja tukee taloudellisesti vierailun järjestäjiä.

 

Kuka voi toimia opintovierailun järjestäjänä?

Järjestäjänä voivat toimia esimerkiksi yksittäisten oppilaitosten edustajat, ryhmä paikkakunnan eri koulutuksen edustajia, opetusalan viranomaiset, järjestät, elinkeinoelämän organisaatiot ja ammattikorkeakoulut. Usein vierailun järjestämisvastuu on jaettu muutaman eri tahon välillä.

 

Hakeminen

Vuosittain Suomessa järjestetään 5-6 vierailua. CIMO valitsee vierailujen järjestäjät sekä tukee, ohjaa ja kouluttaa järjestäjiä vierailujen toteutuksessa.

Vierailuehdotus jätetään täyttämällä vierailuehdotuslomake. Lomake ja muu materiaali löytyy Opintovierailut-ohjelman verkkosivuilta:

http://www.cimo.fi/opintovierailut

 

Toivomme vierailuehdotuksia 8.10.2010 mennessä osoitteeseen [email protected].

 

Ystävällisin terveisin,
Tiina Karro & Paula Tyrväinen
0207 868 506       0207 868 539