AVO2 avaa verkostoja oppimiseen

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti Kari A. Hintikka Otavan Opisto
Anne Rongas Suomen eOppimiskeskus ry

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin eli AVO2 kuuluu OKM:n koordinoimaan hankeperheeseen, jonka tavoitelauseena on “avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi.” Yksi hanke ei suurta mullistusta saa aikaan, mutta sanansaattajana ja myllyn pyörittäjänä se voi toimia. Vähintään näissä tehtävissä AVO2 on ollut ahkera ja tuottanut eväitä oppimisen verkostoille.

Avoimet verkostot on uudenlainen opintokokonaisuus Wikiopistossa. Se on laajuudeksi on mitoitettu 25 opintopistettä. Kokonaisuus on vapaasti käytettävissä myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimet verkostot on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa oppia koordinoimaan pienten ja suurten ihmisjoukkojen toimintaa internetissä. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnallisdemokratian eri muodot, kansalaisaloitteiden keruu sekä projektiverkostot.

Opintokokonaisuudessa on viisi teemaa kansalaisyhteiskunnasta eri nettikoordinoinnin muotoihin. Opintokokonaisuus sopii niin ohjattuun opetukseen, itseopiskeluun kuin opintopiireillekin.

Jaksot sisältävät johdatuksen ajankohtaisiin teemoihin nettimaineesta joukkoälyyn ja toimintaprosessien avaamisesta sosiaalisen median hyötykäyttöön. Opiskelua tukee ehdotukset tehtävistä ja harjoituksista sekä jatkolinkit pääasiassa avoimiin ja maksuttomiin lähteisiin.

Opintokokonaisuuden ohessa AVO2 on julkaissut mittavan kokoelman aloitusoppaita, joiden avulla sosiaalisen median valjastaminen oppimiseen on asteen notkeampaa. Kuinka rakentaa henkilökohtainen tai oman ryhmän oppimisverkosto, PLN? Ensimmäistä kertaa asialla oleva hämääntyy palveluiden kirjoon. Mihin palveluun voisi luottaa? Miten säätää palvelu toimintakuntoon?

AVO2:n tuottamat lyhyet aloitusoppaat on lisenssoitu Creative Commons BY-SA -lisenssillä, joka sallii aineistojen käyttämisen niin, että alkuperäiseen lähteeseen viitataan ja muokatut aineistot jaetaan samalla lisenssillä.

Aloitusoppaat löytyvät AVO-wikin kautta ja niistä otetaan aika ajoin myös version jaettavaksi SlideShare-palvelussa eOppimiskeskuksen kanavalla. Tämän kaltaisia avoimia oppiresursseja hyödynnetään AVO2-hankkeessa vireillään olevassa Oppipullautin-konseptoinnissa, jossa koostetaan avoimen verkon palveluiden itseopiskelun polkuja.

Oppimisverkostojen pedagoginen suunnittelu ja toimivan kokonaisuuden rakentaminen vaatii aina kohderyhmän tuntemusta. Samaa asiaa on nykyisin hyvä toteuttaa useimmiten usealla kanavalla, siellä missä ihmiset liikkuvat muutenkin. Koska avoimen verkon sosiaalinen toiminta on jakautunut ja osa ihmisistä on myös sulkenut tiettyjä palveluita kokonaan pois omasta valikoimastaan, on tärkeää etsiä sopiva valikoima palveluita ja työskentelytapoja. Yhtenä käsikirjoituksena on vireillä someopaste https://sites.google.com/ site/someopaste/, joka yhdistää vuosien varrella testattuja ja tuotettuja aloitusoppaita ripaukseen pedagogiikkaa ja taustateorioita.

AVO2:n viimeisellä jaksolla kootaan tukiaineistoja ja työstetään niistä entistä paremmin erilaisiin tilainteisiin ja erilaisille käyttäjille sopiviksi. Samalla pyritään myös kutomaan yhteen samaan suuntaan pyrkineitä toimintoja. Koostaminen ja langanpäiden kerääminen yhteen palvelee netin oppimisverkostoihin haikailevaa, moninaisuuden tulvan keskellä ahdistuvaa. Avoimet verkostot -opintokokonaisuus, aloitusoppaat ja someopaste ovat välietappeja. Oppimisverkostoissa ollaan aina matkalla. Nyt kuitenkin riittää uusille kulkijoille sekä hyviksi havaittuja reittejä, apuvälineitä että matkaeväitä.

Lisätietoja
AVO2 https://eoppimiskeskus.fi/avo2
Avoimet verkostot -opintokokonaisuus http://fi.wikiversity.org/wiki/Avoimet_verkostot_-opintokokonaisuus
Oppipullautin www.facebook.com/groups/oppipullautin/

AVO2 on ESR-hanke, rahoittava viranomainen Lapin ELY-keskus.