ankat

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin

avo2 logo

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -ESR-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja vahvistaminen mukana olevissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa sekä niiden sidosryhmissä.

Hankkeen taustalla vaikuttaa jakamisen eetos, jolla tarkoitamme

 • avoimuuden tukemista verkostomaisissa toimintaympäristöissä ja
 • avoimen oppimisen, osallistumisen ja sisällöntuotannon muotojen selvittämistä, tukemista ja kouluttamista

Päätavoitteet

 • opettaja- ja asiantuntijaverkostojen sekä omaehtoisten oppimisverkostojen tuettu kasvu,
 • yhteisöllisen oppimiskulttuurin edistäminen kansalaistoiminnassa, kouluissa, oppilaitoksissa ja virkatyössä (virkamiehen uusi ammattiosaaminen),
 • verkostomaisen toimintamallin kehittäminen kansalaisaktiivisuuden lisäämiseksi
 • etäosallistumisen ja vertaisoppimisen lisääminen opetuksessa, julkishallinnossa ja kansalaistoiminnassa,
 • avoimien sisältöjen ja ohjelmistojen sekä avoimen opetuskulttuurin edistäminen kansalaistoiminnassa, opetuksessa ja julkishallinnossa,
 • kolmiulotteisten oppimis- ja  osallistumisympäristöjen opetuskäytön mallien luominen,
 • käytänteiden luominen oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön järjestelyihin ja aktiivisen oppimisen kokeilujen toteuttaminen eri kouluasteilla,
 • mobiililaitteiden hyödyntämisen mallit opiskelussa ja työssä oppimisessa ja
 • laadukkaan toimintatavan edistäminen, tehostaminen ja näkyväksi tekeminen sisältöjen ja sovellusten osalta.

Osatoteuttajat

 Aalto-yliopistoKoulutuskuntayhtymä Tavastia 
 Hämeen ammattikorkeakouluSivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
 Hämeen kesäyliopistoOtavan Opisto
 Hämeenlinnan kaupunkiPäijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
 Innopark Programmes OySuomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
 Jyväskylän yliopistoTampereen yliopisto

Osahankkeet

 AVO-opisto Toimikas
 Nettikansa

 Kolmiulotteiset- ja mobiilit
 osallistumisympäristöt

Lisätietoja