AAL-ohjelma (Ambient Assisted Living)

Ohjelman tavoitteena on vanhusten elämänlaadun parantaminen tietoteknistenratkaisujen  avulla ja ICT-sektorin vahvistaminen. Ohjelman ensimmäinen ehdotuspyyntö aukaistiin 2008. Ohjelman kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa, josta puolet tulee julkiselta ja puolet yksityiseltä sektorilta. Ohjelma on jäsenmaavetoinen ja jokainen maa päättää osallisuudestaan ohjelmassa (Suomi on mukana). Ohjelmasta on nyt julkaistu kaksi hakua ja siitä odotetaan aukeavan kolmas haku pian. Ensimmäinen haku keskittyi kroonisten sairauksien estämiseen ja hoitoon. Aiemmin 2009 avautunut toinen hakukierros taas etsi hankkeita jotka edistivät vanhusten sosiaalista kanssakäymistä.

Kolmannen ehdotuspyynnö teema tulee tiettävästi olemaan “Information solutions advancing independence and active participation of older persons in the self-service society”. Toisin sanoen, rahoituksen kohteena tulee olemaan hankkeet jotka keskittyvät ICT-ratkaisuihin joilla edistetään vanhusten itsenäistä ja aktiivista osallistumista ns. itse-palveluyhteiskunnassa. Hankkeiden tulee helpottaa tiedonsaantia, edistää vanhusten ICT-taitoja, sekä motivaatiota ja luottoa kyseisiä palveluita kohtaan.

Tulevan ehdotuspyynnön peruskriteerit uskotaan olevan lähellä edeltäviä hakukriteereitä. Hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Konsortiossa tulee olla edustettuna vähintään yksi kaupallinen partneri ja yksi pk-yritys (nämä voivat olla sama), sekä vähintään yksi loppukäyttäjää edustava organisaatio. Muina partnereina voi olla mm. yliopistot ja tutkimusyksiköt. Ohjelmassa sovelletaan myös kansallisesti asetettuja kriteereitä joten suomalaisia osallistujia kehotetaan ottamaan yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen.

Varsinainen ehdotuspyyntö  julkaistaan alla mainitulla sivustolla.

Ambient Assisted Living -ohjelma (AAL)

http://www.aal-europe.eu/

Lähde: southfinland.org