Youth in Action- nuorisotoimintaohjelma vuodelle 2010

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

  • EU:n jäsenvaltiot,
  • EFTA- valtiot Islanti, Liechtenstein ja Norja,
  • ehdokasmaista Turkki,
  • kolmannet maat, joilla on EU:n kanssa merkittävä sopimus nuorisoalalla.

Vaikka Euroopan komissio on päävastuussa ohjelman hallinnoinnista, budjetista ja päätavoitteiden asettamisesta, tapahtuu ohjelman toimeenpano pääosin hajautetusti kansallisten toimistojen kautta. Kansallisen tason kautta halutaan ottaa huomioon maiden erityistarpeet sekä tuoda ohjelma lähelle hyödynsaajia. Youth in Action- ohjelmalla on siis kaksi eri rahoituksen hakukanavaa: hankkeille myönnetään rahoitusta sekä kansallisesti kansallisten toimistojen kautta että keskitetysti EU:n Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeepanovirasto EACEA:n kautta. Suomen kansallinen toimisto on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Kansallisten toimistojen kautta rahoitusta haetaan, kun hankkeen kaikki osallistujat ovat ohjelmamaista ja hanke toteutetaan jossain ohjelmaan kuuluvassa maassa. Haku tapahtuu suoraan EACEA:n kautta seuraavissa tapauksissa:

  1. Hakijana eurooppalainen kansalaisjärjestö, joka toimii jossakin YiA- ohjelmaan osallistuvassa maassa ja jolla on jäsenjärjestöjä väh. kahdeksassa ohjelmamaassa;

  2. Hakijaorganisaation kotipaikka on Kaakkois-Euroopan maassa, ja organisaatio toimii joko koordinoivan tahona alaohjelmassa 2 tai vastaanottavana tahona alaohjelmassa 3.1;

  3. Alaohjelmissa 1.4, 3.2 ja 4.1 haku tapahtuu aina ehdotuspyyntöjen avattua suoraan EACEA:n kautta. Näillä hauilla ei ole kiinteitä hakuaikoja, vaan hakuajat ilmoitetaan aina kunkin ehdotuspyynnön kohdalla erikseen.

Hakemusten jättämisellä on kansallisissa toimistoissa viisi ja EACEA:lla kolme hakuaikaa, riippuen hankkeen alkamisajankohdasta. Kansalliset hakuajat ovat: hakuaika hankkeen alkamisajankohta

1.2.2010 1.5. – 30.9.2010

1.4.2010 1.7. – 30.11.2010

1.6.2010 1.9.2010 – 31.1.2011

1.9.2010 1.12.2010 – 30.4.2011

1.11.2010 1.2. – 31.7.2011

EACEA:n hakuajat: hakuaika hankkeen alkamisajankohta

1.2.2010 1.8. – 31.12.2010

1.6.2010 1.12.2010 – 30.4.2011

1.9.2010 1.3.2011 – 31.7.2011

Lisätietoa ja täydellinen hakuopas:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm