Yli 100 motivointi-ideaa verkko-opetukseen

SeOppi 2|2014
pdf | Slideshare

Teksti Oili Salminen

Tylsän ja vuorovaikutuksettoman verkko-opetuksen ylivalta on jatkunut niin kauan, että se on saanut avoimen oppimisen sanansaattajan Curt Bonkin toimimaan. Hän on kirjoittanut yhdessä Elaine Khoon kanssa motivaation herättämiskirjan TEC-VARIETYn, jonka hän on itse myös kustantanut. Julkaisu on käytännöllinen käsikirja verkko-oppimisen toteuttajille ja suunnittelijoille tehdä entistä motivoivampia verkkokursseja.

TEC-VARIETY on kirjainsana, joka sisältää 10 teoreettisesti johdettua ja testattua motivoinnin periaatetta, joiden yhteydessä esitellään yli 100 käytännöllistä ja innovatiivista ideaa verkkoopetuksen ja verkkokursseja hyödyntävän perinteisemmän opetuksen elävöittämiseksi. Tarkoituksena on löytää vastauksia kysymykseen ”Mikä motivoi?

Tarjolla motivoimiseen on erilaisia näkökulmia, kuten rohkaiseminen, uteliaisuuden herättäminen, itsenäisyys, vuorovaikutus, sitoutuminen, hyvän ilmapiirin luominen, joustavien tuotteiden käyttäminen, toisin sanoen asioita, jotka sopivat mihin elämän alueeseen tahansa, mutta verkko-oppimisen yhteydessä ne vaativat erityistä osaamista ja ideointia.

Kirja palvelee tekijöidensä mukaan kartastona, jossa lukija voi seikkailla oman mielensä ja kiinnostuksensa mukaan. Kirjan oppeja voi itse muunnella, arvioida ja jakaa. Teoksen kymmenen kohtaa ovat hyödynnettävissä erikseen, mutta saman ison sateenvarjon alla olevina niitä on myös helppo yhdistää käytännön töihin. ”Olemme ajatelleet tehdessämme, että neljännes annista on suoraan hyödynnettävissä kaikissa maissa eri olosuhteissa, mutta mukana on myös asioita, jotka ovat mahdollisia käytäntöön soveltamiseen vain erikoisoloissa.

Bonk muistuttaa, että verkko-opettaminen vaatii monia uusia taitoja ja on vaativampaa kuin luokkaopetus, joten apua kunnon kurssien järjestämiseen tarvitaan. Noin 15 vuotta sitten Bonkia pyydettiin ensimmäisen kerran luennoimaan motivoinnista. Hän tarttui syöttiin, koska oli jo vuosia itse kokenut verkkokurssit sellaisiksi, että niille olisi tehtävä jotain. Siitä lähtien hän on käsitellyt aihetta ja kysyntää on riittänyt. Nyt hän jakaa yhdessä Khoon kanssa näitä vuosien aikana kertyneitä oppeja ja ideoita kirjassa ja verkkosivulla, jota päivitetään jatkuvasti. Tarjolla on myös maksuton pdf koko julkaisusta, mikä tapahtuu Bonkin uralla ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin vain hänen artikkeleitaan ja esityksiään on voinut vapaasti tulostaa pdf-tiedostoista.

Avoimen oppimisen periaatteita kirjoittajat noudattavat myös toiveellaan, että tekstejä käännettäisiin mahdollisimman monille kielille tekijöiltä luvan pyytämällä. Kiinankielinen versio valmistuu lähikuukausien aikana.

Motivaatio on toiminnan käynnistäjä ja ylläpitäjä

Motivaatio liittyy kaikkeen inhimilliseen tekemiseen. Erityisesti verkko-oppimisessa motivoivia sisältöjä ja toimintatapoja tarvitaan juuri nyt, sillä opiskelijat ovat jo liian kauan sietäneet sitä, että osa sisällöistä on elotonta ja tylsää, suorastaan surullista,eikä niitä voi käyttää kunnolla erilaisilla älylaitteilla”, Bonk kuvailee.

Pelottavaa Bonkin mielestä nyt on erityisesti se, että huonoon tilanteeseen on sopeuduttu ja se on hyväksytty. ”Sadat tuhannet opiskelijat suorittavat opintojaan MOOCeissa (massive open online course) ja miljoonat opiskelijat selaavat sivuja, joista heille ei ole juurikaan hyötyä. On toiminnan aika, jotta verkko-oppimisen laatu ja tavoitteet kirkastuvat.” Niin ikään toimintamallit ja opetusmenetelmät kaipaavat hänestä päivitystä.

Jokaiselle jotakin poimittavaa

TEC-VARIETYssa Bonk ja Elaine Khoo tarjoilevat teorioista johdettuja käytäntöjä, joilla voidaan motivoida opiskelijoita, saada heidät muistamaan asioita ja sitoutumaan opiskeluun. Jotta tämä onnistuisi, verkkokurssien tuotanto pitää saada kuntoon. Silloin ensimmäisiä motivoinnin kohteita ovat suunnittelijat ja opettajat.

Käsikirja on vaatinut yli kymmenen vuoden aineiston keruun ja suunnittelun sekä kolmen vuoden kirjoitusurakan. Molemmat tekijöistä ovat teorioiden käytäntöön soveltajia ja tuntevat erikoisalansa syvällisesti opettamisen ja luennoinnin kautta. He valottavat oppimisteorioiden perustalta verkkooppimismenetelmiä mm. työkalujen, käyttötapojen ja riskien kautta.

Miten kirjaa on parasta lukea? Bonk nauraa, ettei oikeastaan osaa kertoa, sillä hän ei ole itsekään sitä lukenut. Huumorimiehen sanaan ei tässä kannata luottaa. Kirjan rakenne on nimittäin tarkkaan harkittu.

Lähdetään liikkeelle kirjan nimestä, joka on akronyymi suurelle kokonaisuudelle. Miksi käytössä on jälleen kirjainsana? Ennen tätä kirjaa Bonk on julkaissut WEALL- LEARN-nimisen kirjan. ”Lyhenteiden tekeminen on hauskaa, sillä se vaatii ajattelua ja ideointia. Mutta ne eivät ole itsetarkoitus vaan hyvä apuneuvo”, Bonk perustelee valintaansa. Kirjainlyhenteiden avulla lukija saa helposti käsityksen ja katsauksen käsiteltävästä laajasta aiheesta, minkä jälkeen yksityiskohteisempi tieto avautuu kirjain kerrallaan edettäessä. Lyhenne auttaa myös muistamisessa.

Bonk suosittelee, että käsikirjan alku- ja loppuluvut on hyvä lukea ensin, jos ei halua edetä alusta loppuun -tyylillä. Niiden avulla saa juonesta kiinni, ja sen jälkeen voi poimia kiinnostavat palaset varsinaisesta TECVARIETY- listasta.

Kun oppiminen on hauskaa ja jännittävää, siihen voi uppoutua. Verkkokurssien pitäisi saada opiskelijoissa aikaan myönteisiä tunteita, kuten turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja uskoa itseensä”, Bonk muistuttaa.

Parhaat verkkokurssit Bonkin mielestä ovat sellaisia, jotka ovat rentoja ja yksinkertaisia. Järjestelmien vangeiksi opiskelijoita ei pidä missään tapauksessa päästää. Hyvä verkkokurssi on hänestä merkityksellinen monessa mielessä. Se innostaa oppimaan ja pääsemään tavoitteisiin, mutta antaa samalla itseluottamusta ja onnistumisen hetkiä opiskelijalle. Samat vaatimukset sopivat myös koulutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille, joille erityisesti kirjan luku 14 antaa käytännöllistä tietoa motivoinnin perusteista.

Monet arkiset oivallukset riittävät hyvien sisältöjen ja toimintamallien toteuttamiseen. Niillä voitaisiin puuttua myös siihen, että verkko-opintoja jatketaan, sillä nyt liian monet keskeyttävät opiskelunsa.

Sääntöjä voidaan aina luoda. Eri asia on, kuka niitä noudattaa. Tiedetään, että ryhmässä oppii paremmin kuin yksin, mutta silti verkko-opetuksessa jätetään turhan usein huomioimatta vuorovaikutuksen keinot”, Bonk tähdentää.

Tekemällä ja jakamalla oppii

Hyvät opettajat tietävät asioista, joista puhuvat. Siksi on hyvä tuntea ja kokea niitä asioita, joista opettaa ja luennoi. ”On hyvä ymmärtää, että ihminen oppii kaikenlaista, jos hänellä on motivaatiota uuden omaksumiseen. Lisäksi on tarpeen muuttaa totuttuja tapoja ja ylittää itselleen asettamia rajoja, jos aikoo kehittyä. Yhteistyön, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa, sillä yksin ei pärjää.

Etäopetuksen sisältöjen ankeus tuli Bonkille selväksi runsaat 30 vuotta sitten, kun hän oli yritysmaailmassa laskentatehtävissä. Hän nimittäin harrasti tylsäksi luonnehtimansa työn ohessa etäopiskelua ja ihmetteli, miksi aineistot ja tekemisen tavat ovat niin ikäviä. Siitä jäi kipinä muuttaa kurssien tyyliä. Siirryttyään muihin tehtäviin hän alkoi itse opettaa ja kehittää verkkokursseja ja -opetusta. Hän on pitkän urapolkunsa perusteella ja akateemisten oppien käytännöllistäjänä erittäin vakuuttunut siitä, että tekemällä oppii, kunhan löytyy motivaatiota. ”Nyt kun ryhdyin itse julkaisemaan, niin tuosta pitkästyttävästä laskentatyöstä on ollut paljon hyötyä. Opin silloin kustantamiseen liittyviä tarpeellisia taitoja, esimerkiksi raporttien kirjoittamisen ja budjetoinnin ja sen seurannan.

Bonk paljastaa, että päätös julkaista itse ja jakaa julkaisu maksuttomasti on peräisin omakohteisista kokemuksista. Erityisesti vierailut kolmannen maailman maissa ja esiintyminen eräässä konferenssissa Filippiineillä ovat saaneet hänet julkaisemaan vapaasti ladattavan sisällön, jotta uutta tietämystä saisi myös maissa, joissa ihmisillä ei ole varaa hankkia kalliita painettuja teoksia. ”Tällä tavoin tarjoamme tilaisuuden oppia verkko-oppimisen välineistä, käyttötavoista ja riskitaulukoista. Samalla tästä avoimuudesta hyötyvät kaikki.

Omaa motivaatiotakin vaalittava

Bonk kertoo, että häntä motivoi erittäin paljon se, että saa tehdä työtä, joka on hänelle erittäin tärkeää ja mieluisaa. Lisäetua on siitä, että saa tavata koko ajan innostavia ihmisiä eri puolilta maailmaa ja ideoida toisten kanssa. Myös työajattomuus on erittäin hyvä asia, varsinkin kuin muistelee laskentahommien vankilamaisuutta kellokortteineen.

En saisi valmiiksi asioista, ellei minulla esimerkiksi opiskelijat olisi työntämässä ottamaan selvää uusista asioista. Heillä on hyviä ja vanhoja tapoja kyseenalaistavia kysymyksiä, joihin on etsittävä vastauksia, joita voi sitten jakaa muillekin. Palkinnot haluan omistaa koko yhteisölle, sillä oppilaat ja kollegat ovat se voimavara, joka yhdessä tekee tulosta, ei yksilö yksin.

Blogiaan Bonk kirjoittaa säännöllisen epäsäännöllisesti. Runsaan matkustelun vuoksi hän on ottanut bloginimekseen TravelEdMan, joka kuvastaa sekä matkustelua että opettamista.

TEC-VARIETY: http://tec-variety.com/
Curt Bonkin blogi: http://travelinedman.blogspot.fi/2014/07/time-to-add-some-tec-variety-free-new-e.html

Curt Bonk toimii professorina Indianan yliopistossa, joka kuuluu Yhdysvaltojen eturiviin koulutusalalla. Opettamistyön rinnalla hän on kirjoittaja ja luennoitsija, jolla on vuosittain 60–100 esiintymistä. Tutuiksi vuosikymmenten kiertomatkoista ovat tullee lähes kaikki maanosat ja Suomikin, jossa hän on käynyt muutaman kerran.

Bonk on saanut useita palkintoja ja huomionosoituksia taitavuudestaan yksinkertaistaa oppimisen teorioita käytännön toiminnaksi. Uusin palkinnoista tuli elokuussa 2014, kun Indianan yliopisto myönsi arvostetun Wedemeyer Awardin hänelle. Bonk on menestynyt tänä vuonna Edu-Scholar Public Influence Rankingissa, josta hänet löytää sijalta 85. Kaikkiaan listalla on 200 henkilöä, jotka toimivat akateemisella uralla koulutusta edistävissä tehtävissä.