Yhdessä oppiminen ja tekeminen on jo täällä – verkostomainen työskentely käytännössä

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hanke on toteuttamisensa aikana elänyt siten kuin opettaa. Hankkeessa on 12 toteuttajaorganisaatiota 7 paikkakunnalla ja kymmeniä toimijoita. Tästä huolimatta ryhmätyö on toiminut, esimerkkinä vertaistuotantona tuotetut opasmateriaalit, kuten Viisautta mobiiliin- ja Viisautta blogin käyttöön sekä Viisautta wikin käyttöön -oppaat ja moni muu hankkeessa tuotettu materiaali.

Perusidea on yksinkertainen: testataan ja valikoidaan käyttöön toimivimmat tietotekniset välineet. Happotestinä toimii hyvin erilaisten toimijoiden yhteistyöverkoston toimivuuden vaatimus. Kahden vuoden työskentelyn aikana on kantapään kautta opittu hyvät käytännöt: sama ei sovi kaikille ja lisäksi verkostomaisessa työskentelyssä vaaditaan myös paljon peräänkatsomista ja aikataulusta huolehtimista.

Avoin työskentelytapa ei ole itsestään selvästi onnea tuottava sampo. Kokemukset osoittavat, että kyse on pikemminkin työskentely- ja viestintätapojen muuttamisesta jatkuvan ideariihen suuntaan: kun kerrot, mitä ajattelet, joku muu voi päästä siitä eteenpäin uudella, sinulle oudolla ja kiehtovalla tavalla. Samalla osallistujille annetaan vaikuttamisen välineet ja mahdollisuus. Kyse on talkoistamisesta, jossa verkoston kokonaisuus on enemmän kuin sen osien summa.

”Toimijoiden oma vahva sitoutuminen on tärkeää – näyttäisi siltä että koettu tarve, oli se sitten kiinnostus osallistua tuottamaan uudella tavalla, omakohtainen tarve tuotettavalle materiaalille tai tarve olla jakamassa omaa osaamistaan”, kiteyttää projektitutkija Joanna Kalalahti Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksiköstä. Tuttuus, luottamus ja sitä kautta ilmapiiri tuottajaporukan kesken on tärkeä, koska esim. yhteisen tekstin muokkaaminen ei välttämättä ole ihan helppoa jos siihen ei ole oppinut. Jokaisen tulee voida kokea olevansa tärkeä tuotantoprosessissa, kertoo Kalalahti. Hankkeen julkaisut ja aineistot ovat kaikkien saatavilla avoimesta wikistä: http://bit.ly/avomateriaalit

Tule kuuntelemaan ITK-konferenssiin Aulangolle Hämeenlinnaan 6.-8.4.2011 kokemuksia vertaistuotannosta, verkostojen voimasta ja mm. wikeistä opetuksen tukena. Konferenssin ohjelma www.itk.fi

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Rahoittava viranomainen on Lapin ELY-keskus.

Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hankekonsortioon kuuluvat: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan Opisto, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry, Innopark Programmes Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

 

 

Lisätiedot:
Tiina Front-Tammivirta
Suomen eOppimiskeskus ry
Visamäentie 33, 13100 HÄMEENLINNA 
puh. 040-5606 345 
Lisätietoja hankkeesta: http://www.avoinvirta.fi