Virtuaalimaailmojen avoin tulevaisuus

SeOppi 2/2013

Teksti Yrjö Lappalainen Tampereen yliopisto

Vaikka suurin innostus virtuaalimaailmoja kohtaan vaikuttaa jo hieman laantuneen, käytetään virtuaalimaailmoja yhä opetuksessa ympäri maailmaa. Second Life on edelleen yksi käytetyimmistä virtuaalimaailmoista, mutta viimeaikaiset muutokset Second Lifen hinnoittelupolitiikassa ja kasvavat tarpeet ympäristöjen räätälöinnille ovat saaneet monet etsimään vaihtoehtoja. Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmat ovat yksi vaihtoehto, mutta niitä ei ole vielä juurikaan vertailtu. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi tehtiin AVO2-hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa vertailu, jossa oli mukana Second Lifen lisäksi viisi avoimen lähdekoodin virtuaalimaailma-alustaa: OpenSim, realXtend, Open Wonderland, Open Cobalt sekä OpenQwaq.

Keskeiset havainnot

  • Tarkastellut alustat ovat samantyyppisiä perustoiminnallisuudeltaan, mutta teknisessä toteutuksessa on huomattaviakin eroja
  • Avoimen lähdekoodin alustojen hankinta ja peruskäyttö on ilmaista, mutta kustannuksia voi syntyä ylläpidosta ja tilaustyönä tehtävästä räätälöinnistä
  • Avoimen lähdekoodin alustat eivät muodosta Second Lifen tyyppistä yhtenäistä maailmaa, vaan ne ovat usein tiettyä tarkoitusta varten perustettuja yksittäisiä tiloja. Erilliset tilat voivat helpottaa keskittymistä tiettyyn tehtävään, mutta käyttäjät eivät voi yhtä vapaasti liikkua paikasta toiseen, hyödyntää toisten rakentamia ympäristöjä tai kohdata satunnaisesti muita käyttäjiä
  • Ilmaista sisältöä on tarjolla kaikille alustoille. Maailmoihin voidaan myös tuoda erillisillä ohjelmilla tuotettua sisältöä, esimerkiksi 3D-malleja
  • Osa alustoista on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. Kaikilla alustoilla on kuitenkin aktiiviset kehittäjäyhteisöt

Avautuvia mahdollisuuksia

Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmat tarjoavat potentiaalisen vaihtoehdon Second Lifelle, sillä niiden hankinta ja peruskäyttö on ilmaista, ja ne ovat pitkälle muokattavissa. Muutostyöt edellyttävät kuitenkin ohjelmointitaitoja ja ymmärrystä palvelinympäristöstä – joko omasta takaa tai ulkopuoliselta taholta ostettuna.

Virtuaalimaailmat ovat innostava ympäristö jo sellaisenaan, mutta jatkossa etenkin virtuaalisten ja fyysisten ympäristöjen yhdistäminen tulee tarjoamaan entistä monipuolisempia mahdollisuuksia. Virtuaalimaailman ja reaalimaailman välinen kuva- ja ääniyhteys on toteutettavissa jo nyt, ja myös liiketunnistukseen perustuva avatar-hahmon ohjaaminen tekee tuloaan. Virtuaalimaailman kohteita on myös mahdollista esittää ja käsitellä esimerkiksi datalasien, mobiililaitteiden ja erilaisten liikeohjainten avulla, jolloin käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa maailman ja toistensa kanssa täysin uusilla tavoilla. Ideat eivät ole uusia, mutta tekniikka alkaa olla viimein riittävän kehittynyttä. Unelman toteutuminen edellyttää kuitenkin vielä uusia standardeja, lisää tutkimuksia sekä entistä avoimempaa yhteistyötä kehittäjien ja käyttäjien välillä. Virtuaalimaailmojen tulevaisuus on avoin – tervetuloa mukaan!

Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailma-alustoja

OpenSim http://opensimulator.org

realXtend http://realxtend.org

Open Wonderland http://openwonderland.org

Open Cobalt http://www.opencobalt.org

OpenQwaq http://code.google.com/p/openqwaq

Lisätietoja

Yrjö Lappalainen | Tampereen yliopisto
[email protected]