Virkkunen: Riittävän vahvat kunnat turvaavat parhaiten opetuksen laadun

Opetusministeri Henna Virkkunen kannustaa kuntia pitkäjänteiseen koulutuspolitiikkaan ja yhteistyön lisäämiseen peruspalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Hän puhui keskiviikkona Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen seminaarissa Helsingissä.

– Kunta- ja palvelurakenneuudistus on lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Uudistuksen vaikutukset ovat oikeansuuntaisia, mutta vielä riittämättömiä. Opetustoimen näkökulmasta uudistuksen jatkaminen onkin välttämätöntä.

– Kuntien tulee olla taloudellisesti riittävän vahvoja, jotta ne pystyvät turvaamaan opetuksen korkean laadun kaikille lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

– Maassa on vielä kymmeniä kuntia, joiden väestöpohjaa ei voi pitää kunnan talouden ja peruspalvelujen turvaamisen kannalta riittävänä. Viime vuonna oli 35 kuntaa, joissa oli alle 2 000 asukasta ja 37 kuntaa, joissa syntyi 15 lasta tai vähemmän. Pienten kuntien talouden haavoittuvuus vaikuttaa julkisen talouden kiristyessä siihen, millaisia perusopetuspalveluja kansalaiset niissä saavat.

Virkkusen mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) on lisännyt kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

– Paras-hanke on edistänyt kuntien kouluverkkosuunnittelua ja lisännyt kuntien yhteistyötä kouluverkkoasioissa sekä palvelujen kuten erityisopetuksen ja harvinaisten kielten opetuksen järjestämisessä. Ammatillisen koulutuksen osalta tavoitteet ovat menneet eteenpäin erityisen hyvin.

Opetusministeri Virkkusen mielestä yksi keskeinen haaste on perusopetuksen oppilashuollon yhdenvertainen toteutuminen.

– Oppilashuollon saatavuus ei toteudu maassa yhdenvertaisesti vaan paikkakunta- ja koulukohtaiset erot ovat huomattavia. Oppilashuollon palvelut on turvattava – joko kunnan omina palveluina tai kuntien yhteistyönä. Kuntaliitokset ovat parantaneet tilannetta pienten kuntien tapauksissa, hän muistuttaa.

– – –

Lisätietoja. erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505

Lähde: www.minedu.fi