Viisautta wikin tekoon -wikikirjan siemensisältö valmis

Viisautta wikin tekoon -wikikirjan printtiversion julkistettiin ITK-konferenssissa 22.4.2010. Printtiversio toimii mainoksena ja ohjaa käyttäjiä kehittämään kirjan varsinaista, wikimuotoista versiota eteenpäin. Osallistu sinäkin Wikikirjastossa: http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon

Viisautta wikin tekoon -aineisto on tarkoitettu kaikille wikien käytöstä kiinnostuneille. Oppaassa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisiin käyttötarkoituksiin wikit soveltuvat? Mikä on olennaista korkealaatuisessa wikiaineistossa, joka kannustaa sisältöjen muokkaamiseen? Tavoitteena on, että aineisto jää elämään ja kehittymään Wikikirjastoon, eikä perinteisen kirjan tavoin vanhene.

Samalla on testattu wikityöskentelyä ja vertaistuotannon toimintatapoja sekä etsitty ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. Vertaistuotantoprosessi vaatii koordinoivan tahon, jos prosessi on vahvasti tavoitteellinen. Projektissa on kehitetty erilaisia välineitä ja toimintatapoja työskentelyn ylläpitämiseksi, mm. säännölliset muistutukset, kannustaminen ja yhteiset parin tunnin verkkokokousistunnot, joiden aikana materiaalia tuotetaan samanaikaisesti eri puolella Suomea.

Wikioppaan kokoaminen kuuluu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen projektiin, joka on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanketta.

Lisätiedot:
– projektitutkija Joanna Muukkonen, [email protected], p. 050 574 9710
– projektisuunnittelija Anna Vilhula, [email protected], p. 040 190 4127