Vihreyden monet kasvot

Vihertävää opetusta

Kestävä kehitys koskee kaikkia yhteiskunnan alueita, myös opetusta ja opiskelua. Näkökulmia tähän on monia. Voidaan puhua lähi- ja etäopetuksen hiilijalanjäljestä, kierrätyksen määrästä päivittäisessä toiminnassa ja yleisestä toiminnan tehokkuudesta. Mutta voimme myös tarkastella opetuksen sisältöä ja sen tuottamia oppimistuloksia – tietoa, mutta ennen kaikkea arvoja ja asenteita. Minkälaisia ammattilaisia ja kansalaisia opetus tuottaa? Mikä on heille tärkeää, missä arvot ovat? Tukeeko opetussuunnitelma kestävän kehityksen mukaisia arvoja, joita tutkimusten mukaan nuorilla joka tapauksessa jo on, vai jätetäänkö asia oman onnensa nojaan, vai opetetaanko vihreiden arvojen vastaisia taitoja ja asenteita?

Ohjelmistoalalla konkreettinen esimerkki ovat ohjelmointikielet, joita opetetaan tuleville koodareille. Onko opetussuunnitelmassa vain 90-luvulla kehitettyjä kieliä, jotka ovat auttamattoman tehosyöppöjä? Java, JavaScript, PHP ja Python kolahtavat tähän kategoriaan. Vai onko mukana myös kieliä, jotka toimivat nykyisissä datakeskuksissa rinnakkaisesti ja energiatehokkaasti? Rust ja Go olisivat tällaisia ja niitä käytetään työelämässä yhä enemmän, mutta opetuksessa niitä harvoin näkee.

eOppimiskeskuksen jäsenten verkosto eli eOppimisen neuvottelukunta kokoontui 16.3.2022 keskustelemaan kestävän oppimisen teemoista. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarmo Toikkanen avasi tilaisuuden puheenvuorollaan Vihreyden monet kasvot: