Vertaistuotannon tukihenkilö –koulutus

HCI Productions Oy toteuttaa osana AVO-hankkeen toimintaa syksyn 2010 aikana organisaatioille Vertaistuotannon tukihenkilö –koulutuksia.

– Vertaistuotantomallilla kustannustehokkuutta ja varmistettua laatua oppilaitoksen e-oppimisen sisällöntuotantoon

– Vertaistuotanto on nopeasti leviävä e-oppimismateriaalin tuotantotapa.

Verkko-opetuksen sisällön laadukas tuotanto on ollut aina haasteellista. Jotta koulutusmateriaali olisi mahdollisimman monikäyttöistä,  sen tuotantoon kannattaa sitoa mahdollisimman useita asiantuntijoita vertaistuotannon menetelmiä hyödyntäen.

Olemme selvittäneet sekä AVO –hankkeessa että erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa vertaistuotannon laadukkaita toimintatapoja ja menetelmiä. Tämän työn tuloksena on vertaistuotannon laadun käsikirja, joka toimii koulutustemme perustana.

 

HCI Productions Oy toteuttaa osana AVO-hankkeen toimintaa kesän ja syksyn 2010 aikana organisaatioille Vertaistuotannon tukihenkilö –koulutuksia.

 

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille oppilaitoksille, organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat ottaa ja kehittää käyttöönsä verkko-oppimateriaaleja, -kursseja tms. vertaistuotantomenetelmää hyödyntäen.

 

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoite on luoda organisaatiolle vertaistuotannon selkeä toimintamalli ja tunnistaa vertaistuotannon eri mahdollisuudet kehittämäämme käsikirjaa. Samalla syntyvät ensimmäiset vertaistuotetut sisällöt sekä niiden päivitys- ja käyttöönottosuunnitelmat.

Vertaistuotannon käyttöönotto pystytään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kun voimme hyödyntää monipuolisia suomalaisia ja kansainvälisiä kokemuksiamme.

 

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena, sisältäen kaksi (2) lähipäivää ja etätehtävät. Koulutuksessa käytetään toteuttamaamme käsikirjaa, jota räätälöidään kohderyhmän mukaan. Osanottajien käytössä on myös kehittämme vertaistuotannon laatua tukeva verkkoympäristö.

 

Koulutukset
Lähipäivät ovat kuuden (6) tunnin mittaisia ja etätehtävät määräytyvät suunnitelmasta riippuen.

 

Ohjelma

1. koulutuspäivä
–       Sisällöntuotannon tavoite
–       Toteutuksen kohderyhmä
–       Sisällöntuotannon käsikirjoitus
–       Asiantuntijoiden tehtävät
–       Prosessin omistajuus
–       Oppimisprosessin määrittely

 

2. koulutuspäivä

–  Sisällöntuotannon prosessi
– Oppimisprosessin käsikirjoitus
– Tuotantosuunnitelma
– Päivityssuunnitelma
– Ylläpitosuunnitelma
– Omistajuus ja työpaketit
– Opettajan ja opiskelijan oppaat
Hinta
100 € / opiskelija, sisältäen käsikirjan

 

Koulutuspaikka
Koulutuksen tilaajan määriteltävissä

 

 Lisätietoja HCI  Productions Oy,  Ari-Matti Auvinen ([email protected]) ja Petri Lounaskorpi 040-7343889([email protected])