Uudenlaista opettajien täydennyskoulutusta

Kevään 2011 täydennyskoulutushakukierroksella Suomen eOppimiskeskuksen jäsenorganisaatioiden muodostamat ryppäät saivat rahoituksen kolmeen täydennyskoulutusohjelmaan: Open Päivitys yleissivistävä, Open Päivitys ammatillinen ja Oppilaitosjohdon LUOTI eli Luotsaa Tietoyhteiskuntaan. Perustiedot täydennyskoulutuksista ja toteuttajista löytyvät infosivulta.

Kaikissa koulutushankkeissa keskeisenä kohteena on opetusteknologian ja internetin tarjoaminen mahdollisuuksien sulauttaminen opetuksen arkeen. Tavoitteena on aktivoiva oppiminen ja oppijaa motivoivien tuloksellisten työskentelytapojen mallintaminen ja käyttöönotto.

Koulutuksessa pidetään tärkeänä hyvien toimintatapojen näkyväksi tekemistä ja levittämistä. Tätä tavoitetta tukee avoin toimintatapa. Hankkeen omien verkkosivujen lisäksi toimijat osallistuvat jo olemassa oleviin opetusalan verkostoihin. Erityisesti ollaan mukana yhteistyössä Opefoorumin kehittämisessä.

Lue lisää