Digikillan tapaaminen. Ihmisiä kävelemässä ja istumassa kaupungintalon kokoussalissa.

Tietosuojan haasteet ja kysymykset kokosivat Digikillan Kirkkonummelle – verkosto jakoi hyödyllisiä vinkkejä ja ratkaisuja

SeOppi-lehti 1/23, artikkeli

Digikilta-verkoston jäsenet kokoontuivat Kirkkonummella helmikuussa 2023 tietosuojapäivän merkeissä. Tapahtuma keräsi noin 50 osallistujaa kuulemaan Digikilta-kuntien ja vierailevien asiantuntijoiden puheenvuoroja tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä haasteista ja niiden ratkaisuista. Keynote-puhujana tapahtumassa oli Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnell, joka valotti arjen tietoturvanäkymiä mielenkiintoisessa puheenvuorossaan tilaisuuden päätteeksi.

Resurssointi haastaa tietosuojan osaamisen

Tietosuojaan liittyvät haasteet ja kysymykset herättivät paljon keskustelua sekä puheenvuorojen yhteydessä että tapahtuman tauoilla. Yksi keskeisimmistä haasteista kunnissa liittyy resursointiin. Kunnat joutuvat usein kamppailemaan resurssipulan kanssa, mikä tekee tietosuojan toteuttamisesta haasteellista. Vaikka tietosuoja on lakisääteinen asia ja sen merkitys on tunnistettu, se jää usein sivuosaan muiden kiireellisten asioiden rinnalla. Jotta tietosuojaan liittyvät tehtävät saadaan hoidettua, tarvitaan johdon ymmärrystä ja tekoja.

Keskustelua herätti myös vanhempien rooli tietoturvan varmistamisessa yhteistyössä koulun kanssa. Vaikka vanhemmat eivät aina ole aktiivisia keskustelijoita, kouluilla on velvollisuus informoida ja ohjeistaa oppilaiden tietoturvasta. 

Työkaluista tukea tietosuojatyöhön

Ratkaisujakin toki on. Kunnissa käytetään tietosuojan parantamiseen erilaisia työkaluja ja pilvipalveluita. Yksi näistä on Cloudpointin Luuppi-tietosuojapalvelu, jonka kautta saadaan suosituksia ja tietoa siitä, onko oppilaitoksissa käytössä olevat digitaaliset palvelut tietosuoja-asetusten ja perusopetuslain mukaisia. Opetushallituksen ylläpitämä tunnistuksenvälitysratkaisu MPASSid on puolestaan helpottanut tunnistautumista ja kirjautumista opetuksen digitaalisiin palveluihin. MPASSid standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. Oppimateriaalit ovatkin nykyään helposti saatavilla erilaisten pilvipalveluiden ansiosta.

Katse tulevaan – riskeihin varautuen

Digikillan tapahtuma antoi hyvän kuvan siitä, miten tietosuoja näkyy esi- ja perusopetuksessa tällä hetkellä ja millaisia ratkaisuja koulut käyttävät tietoturvan parantamiseen. Tietosuojasta ja -turvasta huolehtiminen on tärkeää niin oppilaiden kuin henkilökunnankin kannalta, ja sen huomioiminen on keskeistä koulun arjessa. Uhkia on niin koulun sisällä kuin sen ulkopuolellakin ja koulujen onkin oltava varautuneita kaikenlaisiin riskeihin. »

Tutustu tietosuojapäivän aineistoihin osoitteessa https://www.digikilta.fi/tapahtumat/digikillan-tietosuojapaiva/

Digikilta on aktiivinen verkosto, jonka tavoitteena on esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Digikilta-hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja sitä koordinoi Hämeenlinnan kaupunki. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 22 kuntaa sekä Suomen eOppimiskeskus ry ja Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Verkoston jäsenkuntien vaikutuspiirissä asuu noin 2,8 miljoonaa suomalaista. www.digikilta.fi

Teksti:
Niina Kesämaa, Suomen eOppimiskeskus ry

Kuva:
Sara Vihinen

Digikilta 3 330x117