Tiedosta tukea pedagogiseen johtamiseen

SeOppi-lehti 1/22, artikkeli

Mitä on oppimisanalytiikka ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen? Entä mitä annettavaa näillä kahdella voisi olla oppilaitoksen johdolle?

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että oppimisanalytiikassa on kyse opetuksen datapohjaisesta kehittämisestä ja tiedolla johtaminen puolestaan tarkoittaa laadukkaaseen ja perusteltuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Molemmille käsitteille yhteistä on datan systemaattinen keruu, analysointi ja tulkinta. Molempiin liittyy myös prosessin syklisyys sekä oivallus siitä, ettei data itsessään tee autuaaksi, vaan se on osattava jalostaa hyödynnettäväksi tiedoksi ja tietämykseksi asti.

Vaikka tiedolla johtamisen käsite onkin ehkä tutumpi liiketalouden alalta, sillä on ehdottomasti paikkansa myös koulumaailmassa. Oppilaitoksissa kertyy valtavat määrät dataa erilaisiin rekistereihin ja oppimis- ja hallintajärjestelmiin. Voidaan siis todeta, että ongelma ei ole datan määrässä vaan sen saatavuudessa ja järjestelmällisessä hyödyntämisessä. Juuri tätä ongelmaa tiedolla johtaminen pyrkii ratkaisemaan, sillä sen periaatteet tähtäävät datan kohdennettuun ja harkittuun käyttöön organisaation toiminnan tehostamiseksi. Sen avulla voidaan selvittää tuen tarpeita, resursoida tarjolla olevaa tukea ja arvioida sen vaikuttavuutta.

Vuodesta 2020 asti järjestetty Tiedosta tukea -täydennyskoulutus tutustuttaa opettajia, rehtoreita ja kehittäjiä oppimisanalytiikan ja datan käsittelyn perusteisiin sekä tiedolla johtamisen periaatteisiin ja työkaluihin. Koulutuksessa laaditaan myös omassa työyhteisössä toteutettavia analytiikan käyttöön perustuvia kehitystehtäviä, jotka jaetaan muiden kurssilaisten kanssa. Yksi koulutuksen suurimmista anneista onkin ollut koulutuksen jälkeen syntyneiden kehitysideoiden ja verkostojen muodostaminen.

Myös Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti tekee jatkuvasti yhteistyötä opetuksenjärjestäjien kanssa johtamisen mallien ja uusien työkalujen kehittämiseksi. Esimerkiksi Konsti- ja KouluKunnossa-hankkeiden laajojen kuntaverkostojen kanssa olemme päässeet kehittämään uutta sähköistä tietojohtamisnäkymää, toteuttamaan laajoja oppimisen ja hyvinvoinnin mittauksia (esim. FUNA-arvioinnit) sekä laatimaan eriyttävän opetuksen tueksi tarjottavia sähköisiä OTuS-materiaaleja.

Mihin sitä dataa sitten tarvitaan? Perinteisen oppimiseen liittyvän analytiikan tiedetään palvelevan opettajaa ja oppijaa, mutta asteen pidemmälle vietynä siitä saa myös toimivan työkalun johtamisen tueksi. Yllä mainittujen hankkeiden yhteisenä tavoitteena onkin tiedolla johtamisen nostaminen keskeiseksi osaksi oppimisen ja opetuksen tukea.

Oppimisanalytiikan (sisempi kehä) ja tiedolla johtamisen (ulompi kehä) prosessit kulkevat monilta osin käsi kädessä. Kuva: Tiedosta tukea -hanke.

Seuraava Tiedosta tukea -koulutus käynnistyy 13.10.2022 ja on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta https://tiedostatukea.fi.

Lisätietoa FUNAsta, OTuS-materiaaleista, tiedolla johtamisesta ja niihin liittyvistä täydennyskoulutuksista löydät Oppimisanalytiikan tutkimusinsitituutin sivuilta https://trila.fi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.
Turun yliopisto, oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti -logo.

Kirjoittajat
Petra Enges ja Tomi Rautaoja, Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti, Turun yliopisto